Nieuws

Monday, 29 March 2021
Inkoop met respect voor mensenrechten

Om aandacht te vragen voor mensenrechten in het inkoopproces, en vooruitlopend op strengere wet- en regelgeving hierover, publiceert Fairtrade Nederland vandaag in samenwerking met FSC Nederland en andere duurzaamheidsorganisaties de brochure “Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!”


Direct invloed
Bedrijven, maar ook Nederlandse overheidsinstanties en andere publieke organisaties gebruiken nog dagelijks producten en voedingsmiddelen waarbij bij de productie sprake is van mensenrechtenschendingen. Dit is onwenselijk. Grote afnemers hebben directe invloed op de bedrijfsvoering, de duurzaamheid van de productie en de bescherming van de mensenrechten.

Met de brochure (zie hieronder) kunnen inkopers van overheid en bedrijven concreet aan de slag om binnen hun inkoop mensenrechten beter te borgen. De brochure gaat in op de productcategorieën bedrijfskleding, catering, papier, ICT, natuursteen, tropisch hout en palmolie. Het bevat ook een stappenplan dat duidelijk maakt hoe ketenverantwoordelijkheid kan worden meengenomen in de verschillende aanbestedingsfases van een product. De brochure is interessant voor aanbestedende partijen, (publieke) inkopers, duurzaamheids- of aanbestedingsadviseurs en gemeenteraadsleden.

Naar wetgeving
Omdat vrijwillige instrumenten nog niet genoeg effect hebben, is er steeds meer draagvlak voor wetgeving om verantwoord ondernemen te bevorderen. In maart 2021 hebben vier politieke partijen een initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel verplicht bedrijven om nadelige gevolgen in hun productieketen, zoals discriminatie, kinderarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling, te voorkomen en aan te pakken. Als de bedrijven hier niet aan voldoen, kunnen ze een sanctie krijgen. Op het moment van schrijven moet de initiatiefwet nog behandeld worden in de Tweede Kamer.

Fairtrade Nederland maakte de brochure samen met FSC Nederland, CNV Internationaal, Electronics Watch, Fair Wear Foundation, FNV en MVO Nederland.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222