Nieuws

Thursday, 09 July 2020
FSC schorst houthandel

Utrecht, 9 juli 2020 - Houthandel Houtvisie uit Bergambacht is uit het FSC-systeem gezet en mag geen FSC-hout meer verkopen. Houtvisie heeft zich schuldig gemaakt aan fraude met FSC-gecertificeerd hout. In korte tijd werd een aantal keer niet-gecertificeerd hout aan de klant verkocht als FSC-hout. Voor het misbruik bestaat overtuigend bewijs. FSC International heeft alle certificeerders op de hoogte gesteld dat Houtvisie niet voor (her-)certificering in aanmerking komt.


Kwalijke zaak
Bij de fraude ging het om leveringen van tropisch hardhout in de GWW-sector. Arjan Alkema, adjunct directeur van FSC Nederland: “Hout werd aangeboden aan een project waarvan de opdrachtgever in de veronderstelling was bij te dragen aan FSC-bosbeheer. In plaats daarvan krijgt hij hout waarvan de duurzame herkomst absoluut niet kan worden aangetoond. Een heel kwalijke zaak.” De handelswijze van Houtvisie leidt bovendien tot oneerlijke concurrentie. Arjan Alkema: “Niet-gecertificeerd tropisch hout is in de regel goedkoper dan FSC-hout. Dit bracht FSC ook op het spoor van de fraude: het hout werd aangeboden tegen een prijs die ver lag onder die van andere aanbieders.”

Hard optreden tegen valsspelers
FSC ziet zich wereldwijd geconfronteerd met een toename van zogenaamde valse claims. In de praktijk is niet altijd duidelijk of er daarbij sprake is van opzet of niet. In die gevallen waar opzet kan worden aangetoond zal FSC nog harder gaan optreden en de naam van het frauderende bedrijf bekend maken. FSC heeft de mogelijkheid om certificaathouders die de regels overtreden voor langere tijd uit het FSC-systeem te weren. Het gaat om certificaathouders die ofwel opzettelijk valse claims maken ofwel binnen een periode van vijf jaar als gevolg van verwijtbare slordigheid minimaal tweemaal een valse claim maken.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222