Nieuws

Thursday, 18 June 2020
Financiële sector kan biodiversiteit behouden door te investeren in duurzaam bosbeheer

(© FSC Africa)© FSC Africa


Om de afname van de biodiversiteit te stoppen moet de financiële sector investeren in bossen en duurzaam bosbeheer. Immers zo’n 80% van alle dieren op aarde zijn afhankelijk van het bos. FSC Nederland doet deze oproep naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit de studie blijkt dat verlies aan biodiversiteit grote risico’s met zich meebrengt voor investeerders als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De sector draagt door haar huidige investeringen in belangrijke mate bij aan verlies van biodiversiteit en ontbossing.

Investeren in ecosysteemdiensten
Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Wij zien de financiële sector als één van de belangrijkste spelers om veranderingen ten goede af te dwingen. Het rapport van DNB/PBL onderstreept ook nog eens de noodzaak om radicaal andere keuzes te maken. De financiële sector moet investeren in bedrijven die bijdragen aan behoud en versterking van biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten: schone lucht, schoon water, een gezond klimaat. En dat betekent automatisch investeren in bossen en duurzaam bosbeheer.”


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222