Nieuws

Wednesday, 04 December 2019
‘Kozijn van de Toekomst’ zet volgende stap

Ongeveer dertig woningcorporaties, bouwbedrijven, producenten en toeleveranciers willen samen met TNO werken aan de ontwikkeling van het ‘Houten kozijn van de Toekomst’. Dat bleek op 3 december in Rotterdam, waar TNO tijdens een bijeenkomst voor bedrijven en corporaties de eerste potloodschetsen en innovatierichtingen presenteerde. Het project is een initiatief van FSC Nederland.


Nieuwe eisen
Meer hout toepassen is een belangrijke doelstelling van FSC Nederland, en dan gaat het uiteraard over gecertificeerd hout. Zo kunnen meer bossen gecertificeerd worden. Bovendien is hout een zeer milieu- en klimaatvriendelijke grondstof. ‘Meer hout toepassen’ stelt wel eisen aan houten producten, die moeten concurreren met andere materialen en te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld circulair bouwen. Om het kozijn optimaal voor te bereiden op die toekomst heeft FSC Nederland begin dit jaar de samenwerking gezocht met TNO.

‘Circulair bouwen niet automatisch klimaatbouwen’
Jan-Willem van de Kuilen, Hoogleraar Civiele techniek aan de TU Delft, trok op 3 december het thema breder en gaf inspirerende voorbeelden van houttoepassingen in de hoogbouw. Hij kraakte daarbij ook kritische noten. Zo stelt hij dat er vaak onterecht van wordt uitgegaan dat circulair bouwen automatisch bijdraagt aan onze klimaatdoelen. Hij benadrukt dat die relatie er wel is bij gebruik van hout, omdat deze van nature circulaire grondstof bovendien de tijdens de groei opgenomen CO2 vastlegt in het (houten) product of gebouw.

Voor meer informatie over het project Kozijn van de Toekomst:
Mark Kemna, FSC Nederland; m.kemna at fsc point nl
Jan de Jong., expert TNO; jan.dejong at tno point nl
Robert Bezemer, projectleider TNO; robert.bezemer at tno point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222