Nieuws

Thursday, 31 October 2019
Herziene FSC®-standaard Projectcertificering biedt volop kansen voor bouwbedrijven

De FSC-standaard voor projectcertificering FSC-STD-40-006 is herzien. De standaard is op een aantal punten ingrijpend gewijzigd en dat biedt goede mogelijkheden voor (certificering van) bouwbedrijven. Wat is er zoal veranderd?


1. Niet langer het project, maar het bedrijf is gecertificeerd. Daarbij kan het bedrijf kiezen voor zogenaamde doorlopende certificering. Een gecertificeerd bedrijf mag onder dat doorlopende certificaat meerdere projecten onder FSC opleveren, mits natuurlijk aan de eisen wordt voldaan.

2. Deze standaard is heel geschikt voor bouwbedrijven die op projectbasis inkopen. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze FSC-gecertificeerd materiaal voor het betreffende project hebben ingekocht en hoeven niet langer een jaar volume balans op te maken. Het bedrijf mag zelf bepalen hoe ze de inkoop aantonen, de standaard schrijft dat niet voor. Dit levert een flinke tijdbesparing op.

3. Projectcertificering is ook van toepassing op bedrijven die onderdeel zijn van een FSC-groepscertificaat en voor bedrijven die onderdeel zijn van een multi-site certificaat. Niet alle bedrijven in een groep of alle bedrijven in een multi-site certificaat hoeven mee te doen.

4. De standaard biedt de mogelijkheid van ‘volledige projectcertificering’ en ‘gedeeltelijke projectcertificering’ (FSC claims op specifieke componenten van een project). Bij volledige certificering moet al het hout in een project FSC-gecertificeerd zijn. Bij gedeeltelijke projectcertificering maakt het bedrijf een opgave van de onderdelen die met FSC-certificaat zijn geleverd (bijvoorbeeld alle binnendeurkozijnen en buitendeuren zijn FSC-gecertificeerd).

5. Bedrijven kunnen per project een projectverklaring afgeven, waarmee ze hun opdrachtgevers adequaat kunnen informeren over het geleverde FSC-hout.

6. Bouwbedrijven kunnen nu kiezen tussen ‘gewone’ certificering (op basis van de FSC-STD-40-004) of projectcertificering (op basis van de FSC-STD-40-006).

De standaard definieert de toepassing van projectcertificering nog wat ruimer dan alleen bouwbedrijven: ‘Deze standaard is van toepassing op de productie of de renovatie van bouw- of weg- en waterbouwprojecten, individuele kunst- of decoratieve objecten, of transportvoertuigen geheel of ten dele gemaakt van materialen afkomstig uit bos.’ In een volgende nieuwsbericht komen we hierop terug.

De Nederlandse tekst van de standaard vindt u hieronder. Voor het Engelstalige document kunt u terecht op de website van FSC International.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222