Nieuws

Tuesday, 05 November 2019
Werken aan het ‘Kozijn van de Toekomst’

TNO en FSC Nederland werken aan een project om houten kozijnen nog duurzamer toe te passen in de woningbouw. Hierbij wordt een aantal ketenpartners vanuit houtindustrie, bouw en opdrachtgevers actief betrokken. De belangstelling voor de werksessies is groot. Op 3 december worden de resultaten gepresenteerd.


Duurzame trends
Reductie van CO2-uitstoot, minder milieu-impact, circulair bouwen, samenwerking in de keten. De trends zijn duidelijk zichtbaar. Houten kozijnen worden echter al tientallen jaren op vrijwel dezelfde manier geproduceerd. Er is behoefte aan verbetering van isolatie en ventilatie, vermindering van onderhoud, een flexibeler ontwerp dat 100% demontabiliteit en hergebruik mogelijk maakt.

Mark Kemna, FSC Nederland: “Voor bedrijven in de houtverwerking en -handel is het van wezenlijk belang om bij genoemde trends aan te sluiten en het kozijn op een zo duurzaam mogelijk manier te produceren en toe te passen. Diezelfde wens ligt ook bij bouwers en opdrachtgevers, zoals blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de werksessies. We zijn blij dat bedrijven en opdrachtgevers graag meedenken om uitdagende, maar ook haalbare innovatierichtingen voor het kozijn op te stellen.”

Werksessies
In september zijn drie werksessies gehouden waarin opdrachtgevers, bouwers, producenten en andere bedrijven onder leiding van TNO werkten aan het kozijn van de toekomst. Op 12 september lag de focus op het thema ‘circulariteit’, gevolgd door sessies over ‘ontwerp & fabricage’ (19 september) en co-makership & beheer’ (26 september).

Bijeenkomst 3 december
Op 3 december (13:30 uur, BlueCity Rotterdam) wordt door TNO een potloodschets van het kozijn van de toekomst gepresenteerd en met de aanwezigen doorgepraat over de ontwikkelingsrichtingen. We kijken die middag ook breder naar houttoepassingen. Jan-Willem van de Kuilen, Hoogleraar aan de TU Delft, schetst nieuwe ontwikkelingen en kansen voor hout in het gebouw van de toekomst.

Meer weten of aanmelden voor 3 december?
Stuur een mail naar m.kemna at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222