Nieuws

Monday, 02 September 2019
Werken aan het ‘Kozijn van de Toekomst’

TNO en FSC Nederland werken aan een project om houten kozijnen nog duurzamer toe te passen in de woningbouw. Hierbij wordt een aantal ketenpartners vanuit houtindustrie, bouw en opdrachtgevers actief betrokken. De belangstelling voor de werksessies is groot.


Duurzame trends
Reductie van CO2-uitstoot, minder milieu-impact, circulair bouwen, samenwerking in de keten. De trends zijn duidelijk zichtbaar. Houten kozijnen worden echter al tientallen jaren op vrijwel dezelfde manier geproduceerd. Er is behoefte aan verbetering van isolatie en ventilatie, vermindering van onderhoud, een flexibeler ontwerp dat 100% demontabiliteit en hergebruik mogelijk maakt.

Mark Kemna, FSC Nederland: “Voor bedrijven in de houtverwerking en -handel is het van wezenlijk belang om bij genoemde trends aan te sluiten en het kozijn op een zo duurzaam mogelijk manier te produceren en toe te passen. Diezelfde wens ligt ook bij bouwers en opdrachtgevers, zoals blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de werksessies. We zijn blij dat bedrijven en opdrachtgevers graag meedenken om uitdagende, maar ook haalbare innovatierichtingen voor het kozijn op te stellen.”

Werksessies
In september worden drie werksessies gehouden waarin opdrachtgevers, bouwers, producenten en andere bedrijven onder leiding van TNO werken aan het kozijn van de toekomst. Op 12 september is het thema ‘circulariteit’, gevolgd door sessies over ‘ontwerp & fabricage’ (19 september) en co-makership & beheer’ (26 september). In het najaar worden de resultaten gepresenteerd,

Meer informatie: Mark Kemna, FSC Nederland, m.kemna at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222