Nieuws

Friday, 12 July 2019
Hout onmisbaar bij circulair bouwen

Er liggen grote kansen voor de bouw als meer hout en andere biobased materialen worden toegepast. Dit blijkt uit het rapport ‘Potentie van biobased materialen in de bouw’ dat NIBE uitvoerde in opdracht van RVO Nederland. Door gebruik van natuurlijke materialen wordt namelijk zowel een bijdrage geleverd aan de omslag naar een circulaire economie als aan de klimaatdoelstellingen omtrent CO2-reductie.


Harde noodzaak
NIBE ziet niet alleen mogelijkheden van biobased materialen voor de bouw, maar ook een harde noodzaak. Ze verwijst daarbij naar onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het EIB schat dat tot 2030 slechts een derde van het benodigde bouwmateriaal kan worden gemaakt van grondstoffen uit reststromen. ‘Duurzaam beheerde biobased bronnen vormen dus een essentiële schakel om tot een circulaire bouweconomie te komen’, concludeert het EIB.

Nog niet op gang
NIBE noemt in haar rapport meerdere redenen waarom de grootschalige toepassing van hout in de bouw nog niet op gang is gekomen. Na de oorlog is veel kennis van houtbouw verloren gegaan omdat de meeste bouwprojecten in beton werden uitgevoerd. Die omslag terug naar hout en andere biobased bouwmaterialen vraagt een cultuurverandering in de bouw die tijd vraagt. Bovendien is de meerwaarde van een lagere CO2-uitstoot door houtgebruik nog niet vertaald in financiële waarde, en dus ook niet in de prijsvorming van hout en andere bouwmaterialen.

Meer hout in de bouw
Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland, is blij met het rapport: “De conclusies sluiten naadloos aan bij onze nieuwe ambitie: meer hout toepassen in de bouw en de GWW. Hout is een hernieuwbare grondstof, en van nature circulair als het afkomstig is uit goed beheerde bossen. Bovendien heeft hout, net als de meeste andere biobased materialen, een hele lage milieubelasting. Dat past prima in het duurzame, klimaatvriendelijke gebouw van de toekomst. Tenslotte, doordat we meer gecertificeerd hout toepassen kunnen meer bossen duurzaam beheerd worden. Duurzame winst dus voor de bouw én voor het bos!”

Download hieronder het NIBE rapport.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222