Nieuws

Thursday, 27 June 2019
‘Hout in de GWW’: krachten bundelen

Houtsector, aannemers, overheden. Ze droegen allemaal op 18 juni in Lopik hun steentje bij aan de uitwerking van het ’Programmaplan 2020 Hout in de GWW’. Het begon vorig jaar op initiatief van Rijkswaterstaat, die hout als een belangrijk materiaal ziet in toekomstige circulaire projecten. Doel is om die ambitie breder te trekken naar andere organisaties, en daarbij de krachten van de houtsector te bundelen.


Kwaliteiten
Over de kwaliteiten van hout als materiaal voor de GWW bestaat bij de betrokkenen geen twijfel. Rick Kamphorst van FSC Nederland: “Hout is een veelgebruikt materiaal in projecten in de grond-, weg- en waterbouw, en dat is logisch. En niet alleen omdat het een prachtig, veelzijdig materiaal is. Meer hout, mits de herkomst klopt, zorgt voor meer duurzaam bosbeheer. Bovendien biedt hout heel veel kansen voor de doelen die door de overheid zijn gesteld vanuit klimaat en circulariteit.”

Vervolg 18 september
Op 18 september komt het netwerk opnieuw bij elkaar. Dan worden concrete activiteiten benoemd die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Dat varieert van projectpilots tot communicatieacties om de kennis over de kwaliteiten van hout breed te verspreiden, binnen én buiten de sector.

Meer weten over het programma of je aansluiten bij het netwerk?
Neem met ons contact op of met Zinzi Stasse, Twijnstra Gudde, zst@tg.nl.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222