Nieuws

Thursday, 14 March 2019
Update: Minder bekende houtsoorten (LKTS) uit Congo Basin


Vorig jaar juni organiseerde FSC de zogenaamde FSC Congo Basin Business Encounter in Libreville, Gabon. Op deze succesvolle bijeenkomst is afgesproken dat een markt wordt ontwikkeld voor minder bekende houtsoorten (LKTS) uit deze regio.

Om dit verder vorm te geven is een werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van belangrijke Europese bedrijven die handelen in tropisch hout (zie onder). De eerste bijeenkomst vond plaats op 21 januari jl. Doel van de werkgroep is om een aantal geselecteerde houtsoorten gelijktijdig en op vergelijkbare wijze in zeven landen op de markt te brengen. Het betreft Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, België, de UK en Italië. FSC en ATIBT zullen daarbij de bedrijven ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie.

Speerpunten Libreville
Tijdens de Business Encounter In Gabon waren bijna 60 vertegenwoordigers aanwezig van overheden, ngo’s, bosbeheerders, houtindustrie en houthandels. Doel is om het FSC-areaal in de regio te verdubbelen. Daarbij zijn zes speerpunten benoemd:

1. Er komt een green lane voor FSC binnen de EUTR-regeling;
2. Minder bekende houtsoorten (LKTS) worden gepromoot om de biodiversiteit van het bos te benutten en te beschermen;
3. De waarde van verantwoord bosbeheer voor klimaat, water en biodiversiteit (ecosysteemdiensten) moet beter gewaardeerd worden;
4. Lobby naar Aziatische bedrijven om hout in te kopen uit verantwoord beheerde bossen;
5. Kostenreductie voor boscertificering;
6. Meer bewustzijn creëren bij eindgebruikers dat gebruik duurzaam tropisch hout nodig is voor bosbehoud.

FSC-bos in Gabon
FSC is heel blij met de recente aankondiging van de Gabonese regering dat bosconcessiehouders die actief zijn in Gabon uiterlijk 2022 moeten overschakelen naar FSC-bosbeheer. In Gabon is momenteel twee miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd, dit zou kunnen groeien met nog eens 13 miljoen hectare.

Leden van de LKTSCongoBasin-werkgroep (LKTSCB): Ben Romein (Werkgroep coördinator, FSC Nederland), Ewa Bazydlo (Lathams UK), Emmanuel Groutel (WALE/CBG), Gijs Burgman (Wijma), Kristian Jorgensen (FSC Denemarken), Klaus Schmidt (Cross Trade Germany), Dirk Debussche (Vandecasteele België), Jan Kemps (Hotim.Veteka Nederland).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222