Nieuws

Wednesday, 13 March 2019
Herziene FSC®-bossenstandaard gepubliceerd

Utrecht, 13 maart 2019 - Gisteren is de herziene FSC-standaard voor Nederlands bos gepubliceerd. Dit document vormt de basis voor certificering van verantwoord bosbeheer in Nederland. Met de revisie sluit de standaard weer aan bij actuele discussies in bosbeheer. Zo besteedt de standaard aandacht aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van tak- en tophout (biomassa) en de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten.
De standaard is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van (bos)bedrijven, vakbonden en natuur- en milieuorganisaties. De ingangsdatum van de standaard is 1 juni 2019. Momenteel is ongeveer 50% van al het bos in Nederland FSC-gecertificeerd.


Uitgangspunten
Bij het opstellen van de standaard heeft de werkgroep een aantal uitgangspunten geformuleerd.
In de herziene FSC-standaard worden geen eisen gesteld aan onderwerpen die reeds bij wet geregeld zijn en voldoende worden nageleefd. Om recht te doen aan de diversiteit van bosbedrijven is er voor gekozen om zo min mogelijk strakke richtlijnen (normen) voor te schrijven. Boseigenaren moeten in plaats daarvan een duidelijke visie en werkwijze opstellen voor een bepaald onderwerp en dit in de praktijk uiteraard ook uitvoeren (o.a. biodiversiteit, bosverjonging, houtoogst en erfgoed). Bij audits dient de nadruk te liggen op veldcontroles, in de veronderstelling dat daarmee het beste beoordeeld kan worden of het beheer daadwerkelijk voldoet aan de richtlijnen van FSC. Bovendien worden daarmee de administratieve lasten teruggedrongen.

Meerwaarde
FSC heeft de ambitie om bij te dragen aan continue verbetering van bosbeheer in Nederland. Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland zegt het als volgt: “ FSC wil meerwaarde bieden en is er dus niet op uit om simpelweg het bestaande beheer te certificeren. Daarom hebben we ook eisen opgesteld die bij sommige boseigenaren vragen om aangescherpt beheer. Zo behoudt een FSC -certificaat z’n maatschappelijke relevantie en is het een goed visitekaartje voor een boseigenaar.”

Vervolgstappen: vraag en aanbod vergroten
De publicatie van de Nederlandse bossenstandaard is aanleiding voor FSC Nederland om zowel de vraag naar als het aanbod van FSC-gecertificeerd hout uit Nederland bos te vergroten. Samen met de Unie van Bosgroepen zal FSC tekst en uitleg geven aan de standaard voor kleine en middelgrote boseigenaren. Daarnaast zal FSC Nederland afnemers van Nederlands hout vragen om een duidelijke voorkeur uit te spreken voor gecertificeerd hout en daar bij de inkoop ook naar te handelen.

De officiële Engelstalige standaard kan hier worden gedownload. Daarnaast is er een Nederlandstalige versie beschikbaar die bovendien beter aansluit bij de beheerpraktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Alkema via a.alkema at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222