Nieuws

Wednesday, 28 November 2018
SKH FSC-accreditatie opgeschort

Accreditation Services International (ASI) heeft certificeerder SKH geschorst voor wat betreft het verstrekken van FSC-certificaten.


De schorsing is het gevolg van het niet tijdig en onvoldoende uitvoeren van correctieve acties om één belangrijke non-conformiteit (NC) te sluiten. De bevindingen die aanleiding zijn voor de NC dateren reeds van 2016. De schorsing is op 22 november 2018 in werking getreden en duurt maximaal zes maanden.

Deze maatregel beperkt SKH's bevoegdheid om FSC-geaccrediteerde Chain of Custody (CoC) certificering aan te bieden aan nieuwe klanten. Gedurende de periode van schorsing blijven de door SKH uitgegeven certificaten geldig en gedurende dezelfde periode kan SKH doorgaan met het uitvoeren van surveillance- en hercertificeringsaudits voor bestaande klanten, alsmede het vernieuwen van certificaten.

De opschorting wordt opgeheven als SKH gedurende de komende zes maanden aantoont dat het in staat is om de belangrijkste geconstateerde non-conformiteit aan te pakken en te sluiten.

SKH is geaccrediteerd voor FSC CoC. Momenteel heeft SKH 344 FSC CoC-certificaten uitgegeven voornamelijk in, maar niet beperkt tot, Nederland.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met ASI via asi-info at accreditation-services point com.

Gerelateerd aan dit artikel:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222