Nieuws

Monday, 19 November 2018
Consultatie: standaard voor project-certificering (looptijd: 13 november tot 13 januari)

De standaard voor projectcertificering FSC-STD-40-006 is herzien. U wordt uitgenodigd commentaar te leveren op de concepttekst. De consultatie loopt van 13 november 2018 tot 13 januari 2019.


De herziene standaard voor projectcertificering maakt het met name voor bouwbedrijven eenvoudiger om aan de eisen voor FSC-certificering te voldoen. Zo mag een volume balans achterwege blijven en kunnen gecertificeerde bedrijven zelf een verklaring opstellen voor hun klanten. Bedrijven krijgen één certificaat waaronder ze zoveel (verschillende) projecten kunnen opnemen als ze willen. Daardoor kan de standaard voor project-certificering (voor bouwbedrijven) in de plaats komen van de algemene Chain-of-Custody standaard FSC-STD-40-004.

Ook (bouw)bedrijven met multiple site certificering en groepscertificering kunnen de standaard toepassen.

Behalve de standaard voor project-certificering is ook het document met richtlijnen voor certificeerders bij project-certificering aangepast. Dit is de standaard FSC-STD-20-011 Chain of Custody Evaluations.

Na registratie heeft u toegang tot de documenten.

Voor meer informatie: zie de zogenaamde procespage op de website van FSC International.

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met FSC Nederland (a.alkema@fsc.nl) of FSC International (Evelin Fagundes dos Santos e.fagundes at fsc point org).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222