Nieuws

Thursday, 04 October 2018
13 miljoen hectare meer FSC gecertificeerd bos in Gabon uiterlijk 2022

(© FSC GD / Jean Baptiste Lopez)© FSC GD / Jean Baptiste Lopez

Een prachtige ambitie van de president waar we onze schouders onder zullen zetten om er werkelijkheid van te maken...... Want er is nog veel werk te verzetten in het Kongobekken.


De afgelopen jaren was er toenemende zorg over de ontwikkeling van de bossen in het Kongobekken. Het aantal hectares FSC-gecertificeerd bos groeide niet langer en in een land als Kameroen nam het zelfs sterk af. Reden voor FSC Nederland om samen met FSC Congo Basin en een grote internationale groep belanghebbenden (boseigenaren, lokale overheden, brancheorganisaties, exporteurs, zagerijen, importeurs etc.) een actieplan te ontwikkelen. Na een waardevolle bijeenkomst in Libreville Gabon, begin juni, waar zes concrete actiepunten zijn geformuleerd zijn we inmiddels in de fase dat alle deelnemers een inspanningsverplichting aangaan om vraag en aanbod in FSC producten op elkaar af te stemmen. Dat moet leiden tot een groei van het areaal FSC gecertificeerde bossen.

Ambitieus? Zeker! Maar onze partners zijn net zo gemotiveerd als wijzelf, ieder met eigen expertise en invloed op het proces. Wij houden u uiteraard op de hoogte en….als u interesse hebt in deelname horen wij het graag.

Zie hier het artikel op de website van FSC International.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222