Nieuws

Tuesday, 03 April 2018
Publieke Consultatie FSC Risico Analyse Nederland (3 april tot 2 juni 2018)


Oproep
FSC Nederland legt het concept-rapport van de Nationale Risico Analyse voor ter publieke consultatie. Wil je FSC-gecertificeerd hout mengen met niet-gecertificeerd hout dan moet dat niet-gecertificeerde hout aan een aantal minimumeisen voldoen. Dat geldt ook voor hout afkomstig uit Nederlands bos dat niet FSC-gecertificeerd is. Het rapport analyseert het risico dat zulk hout NIET aan de minimumeisen voldoet.

Doel van de consultatie: toetsen van het oordeel van de werkgroep dat de rapportage heeft opgesteld en voorstellen verzamelen voor verbetering. De consultatie staat open voor iedere geïnteresseerde persoon of organisatie. Het is ook mogelijk om op onderdelen van het rapport commentaar te leveren. De consultatie loopt van 3 april tot 2 juni 2018. Het concept-rapport en andere relevante documenten kunnen worden gedownload (onder dit nieuwsbericht).

FSC Controlled Wood
Binnen een verwerkingsproces is het soms niet mogelijk om FSC-gecertificeerde houtstromen te scheiden van niet-gecertificeerde houtstromen. Daarom staat FSC het mengen met niet-gecertificeerd hout toe, maar alleen onder strikte voorwaarden. Bijmenging mag alleen plaatsvinden met zogenaamd FSC Controlled Wood (of met gerecycled materiaal)

Categorieën van FSC Controlled Wood
Van FSC Controlled Wood moet worden vastgesteld dat het hout niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

Categorie 1 - Hout van illegale herkomst.
Categorie 2 - Hout afkomstig uit gebieden waar traditionele en mensenrechten worden geschonden als gevolg van bosbeheer activiteiten.
Categorie 3 - Hout dat afkomstig is uit bossen waar High Conservation Values worden bedreigd door bosbeheer activiteiten.
Categorie 4 - Hout dat afkomstig is uit bossen die zijn omgezet naar ander landgebruik (conversie).
Categorie 5 - Hout afkomstig uit bossen waar GMO-bomen zijn geplant.

Risicoanalyse
Bedrijven die niet-gecertificeerd materiaal willen mengen met FSC-materiaal dienen zelf vast te stellen dat het materiaal voldoet aan de eisen van FSC Controlled Wood. Daartoe moeten zij dienen:
a. de oorsprong van niet-gecertificeerd materiaal vast te stellen;
b. te beoordelen hoe groot de risico's zijn dat het materiaal afkomstig is van onaanvaardbare bronnen (= uitvoeren van risicoanalyse);
c. afhankelijk van de uitkomst van die beoordeling waar nodig maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen of t vermijden.

De wijze van risicobeoordeling staat beschreven in FSC-STD-40-005 V3-0 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood.

Nationale Risico Analyse
Ook voor niet-gecertificeerd materiaal afkomstig uit Nederland moet zo’n risicoanalyse worden uitgevoerd. Om dit voor bedrijven gemakkelijker te maken heeft een werkgroep een risicoanalyse uitgevoerd voor bosbeheer in Nederland. De werkgroep is tot de voorlopige conclusie gekomen dat er een zeker risico bestaat voor categorie 3 namelijk het risico dat High Conservation Values door bosbeheeractiviteiten worden aangetast. Voor de overige vier categorieën oordeelt de werkgroep dat het risico 'laag' is, dus de kans dat bosbeheer buiten FSC-gecertificeerde bossen in Nederland leidt tot aantasting van één van de Controlled Wood categorieën.

Publieke consultatie
Categorie 3 - Hout dat afkomstig is uit bossen waar High Conservation Values worden bedreigd door bosbeheer activiteiten.
Categorie 4 - Hout dat afkomstig is uit bossen die zijn omgezet naar ander landgebruik (conversie).
Categorie 5 - Hout afkomstig uit bossen waar GMO-bomen zijn geplant.

Risicoanalyse
Bedrijven die niet-gecertificeerd materiaal willen mengen met FSC-materiaal dienen zelf vast te stellen dat het materiaal voldoet aan de eisen van FSC Controlled Wood. Daartoe moeten zij dienen:
a. de oorsprong van niet-gecertificeerd materiaal vast te stellen;
b. te beoordelen hoe groot de risico's zijn dat het materiaal afkomstig is van onaanvaardbare bronnen (= uitvoeren van risicoanalyse);
c. afhankelijk van de uitkomst van die beoordeling waar nodig maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen of t vermijden.

De wijze van risicobeoordeling staat beschreven in FSC-STD-40-005 V3-0 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood.

Nationale Risico Analyse
Ook voor niet-gecertificeerd materiaal afkomstig uit Nederland moet zo’n risicoanalyse worden uitgevoerd. Om dit voor bedrijven gemakkelijker te maken heeft een werkgroep een risicoanalyse uitgevoerd voor bosbeheer in Nederland. De werkgroep is tot de voorlopige conclusie gekomen dat er een zeker risico bestaat voor categorie 3 namelijk het risico dat High Conservation Values door bosbeheeractiviteiten worden aangetast. Voor de overige vier categorieën oordeelt de werkgroep dat het risico 'laag' is, dus de kans dat bosbeheer buiten FSC-gecertificeerde bossen in Nederland leidt tot aantasting van één van de Controlled Wood categorieën.

Publieke consultatie
Het concept-rapport van de risicoanalyse ligt nu voor voor een publieke consultatie met als voornaamste doel om het oordeel van de werkgroep te toetsen en voorstellen voor verbetering te verzamelen. De consultatie staat open voor iedere geïnteresseerde persoon of organisatie. Het is ook mogelijk om op onderdelen van het rapport commentaar te leveren.

De consultatie loopt van 3 april tot 2 juni 2018. U kunt uw commentaar desgewenst in het Nederlands geven.
Het concept-rapport en andere relevante documenten kunnen hieronder worden gedownload.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222