Nieuws

Monday, 26 March 2018
FSC verklaring over Greenpeace International


[Utrecht, 26 maart 2018] – Greenpeace heeft vandaag haar besluit aangekondigd om haar lidmaatschap met FSC deels te beëindigen. FSC Nederland betreurt dat besluit. In sommige landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland blijft Greenpeace lid van FSC. In Nederland blijven we met Greenpeace werken om ons gezamenlijk doel van bosbehoud vorm te geven. Greenpeace ziet FSC nog steeds als het beste keurmerk voor bosbeheer.

Greenpeace vindt dat de hoge eisen die FSC-bosbeheer stelt onvoldoende kunnen worden uitgevoerd in zogenaamde ‘high risk’ landen, waar sprake is van corruptie en zwak bestuur.

De kritiek van Greenpeace is niet onbekend. FSC Nederland is van mening dat voor de effectieve bescherming en behoud van bossen niet kan worden volstaan met uitsluitend bosbescherming, maar dat verantwoorde exploitatie (en dus gebruik van hout) een onmisbaar onderdeel is van een strategie gericht op bosbehoud voor de lange termijn. In ’high risk’ landen zijn de bedreigingen van bosvernietiging dusdanig groot dat ‘niets doen’ tot veel grotere risico’s leidt. FSC is een effectief instrument tegen illegale houtkap en ontbossing. Wereldwijd wordt 200 miljoen hectare bos volgens de standaarden van FSC verantwoord beheerd en daarmee beschermd.

Duurzaam hout zal een belangrijke rol spelen in de transitie naar een biobased en circulaire economie. FSC Nederland zet daarom onveranderd in op de inzet van meer hout uit verantwoord beheerde bossen.

FSC waardeert de belangrijke bijdrage van Greenpeace om onze positieve impact op het verantwoord beheer van bossen wereldwijd te versterken en te verbeteren. Zo hebben onze organisaties recent gezamenlijk grote stappen gezet om de bescherming van Intact Forest Landscapes te versterken en zijn we een discussie begonnen over een meeromvattende landschapsbenadering.

Voor meer informatie neemt u contact op met Liesbeth Gort – Directeur FSC Nederland. Tel: 030 276 7220


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222