Nieuws

Wednesday, 14 February 2018
FSC Nederland roept op tot hernieuwde ambitie bosbehoud

FSC Nederland neemt het initiatief om de strijd tegen ontbossing een extra impuls te geven. Samen met organisaties en mensen die zich betrokken voelen bij dit onderwerp willen we een nieuwe ambitie vormgeven.


Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “FSC is in de afgelopen 25 jaar heel succesvol geweest, miljoenen hectare bos zijn gecertificeerd en worden dus duurzaam beheerd. Maar er moet meer gebeuren om ontbossing definitief een halt toe te roepen. Extra stappen, maar ook nieuwe, creatieve manieren van denken en handelen die aansluiten bij actuele ontwikkelingen zijn nodig. Die vernieuwing willen we samen met onze partners inzetten.”

Belangrijke vragen beantwoorden
FSC Nederland realiseert zich dat belangrijke vragen moeten worden beantwoord om inhoud te kunnen geven aan deze nieuwe ambitie. Liesbeth Gort: “Duurzaam bosbeheer speelt een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering, maar hoe zorgen we ervoor dat dat inzicht leidt tot andere keuzes bij beleidsmakers en inkopers? Hoe kunnen we het ‘zero deforestation’ beleid van een groot aantal bedrijven handen en voeten geven? Hoe zorgen we dat duurzaam (FSC-)hout als vanzelfsprekend op grote schaal wordt toegepast in een biobased en circulaire economie?”

In april zal een eerste sessie worden georganiseerd waarbij in gezamenlijkheid invulling wordt gegeven aan de nieuwe ambitie. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Liesbeth Gort, (0)30-276 7220 of l.gort at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222