Nieuws

Wednesday, 29 November 2017
Herziene Trademark standaardFSC-STD-50-001 (V2-0) m.i.v. 1 maart 2018 van kracht

Herziene trademark standaard

FSC heeft de herziene standaard voor gebruik van het FSC-keurmerk Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders FSC-STD-50-001 (V2-0) goedgekeurd. De herziene standaard wordt van kracht op 1 maart 2018. De standaard is van toepassing op alle certificaathouders die het FSC-logo gebruiken. Met de herziening beogen we het gebruik van het FSC-keurmerk eenvoudiger te maken


De standaard beschrijft de vereisten voor het gebruik van het FSC-keurmerk op FSC-gecertificeerde producten, voor promotie van FSC-gecertificeerde producten en voor promotie van de status van de organisatie als een FSC-certificaathouder.

De standaard kan pas worden gebruikt vanaf 1 maart 2018 - de datum waarop de standaard van kracht wordt. De overgangsperiode voor de standaard bedraagt 12 maanden, te beginnen op 1 maart 2018 en eindigend op 28 februari 2019.

De (Engelstalige) standaard kan hier worden gedownload. Binnenkort, in ieder geval voor de ingangsdatum van 1 maart, verschijnt een Nederlandse vertaling.

Belangrijke wijzigingen
• Certificaathouders hoeven niet meer voor elk gebruik van het keurmerk toestemming te vragen bij hun certificeerder wanneer ze zelf hun keurmerkgebruik beheren met een trademark use management system (criterium 1.5, Annex A);
• Richtlijnen voor het beschrijven van FSC en producten met FSC-claims (Annex C);
• De minimum afmetingen van het FSC-label wordt a) portrait: 9 mm breed; b) landscape: 6 mm hoog (criterium 8.5); het onderscheid tussen mini label en andere labels komt te vervallen, genoemde minimum afmetingen zijn dus algemeen geldig;
• Flexibiliteit bij het kiezen van ‘labelingselementen’: alleen FSC logo, label titel (FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled) en FSC trademark licentie zijn verplicht, product type is alleen verplicht als er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over waar het label betrekking op heeft. De andere elementen zijn optioneel.

Alle wijzigingen in de nieuwe versie zijn op een rijtje gezet in het zogenaamde crosswalk-document. In dit document wordt aangegeven of de herziene tekst een daadwerkelijke wijziging betekent voor certificaathouders of dat het gaat om een verduidelijking, vereenvoudiging of herformulering.

Webinars voor geïnteresseerden
Tussen 13 december en 25 januari organiseert FSC vier webinars waarin de belangrijkste wijzigingen in de standaard voor certificaathouders aan de orde komen. U kunt zich hier registreren voor de webinars.
Meer informatie vindt u in het document met veelgestelde vragen (in het Engels).

Voor vragen kunt u contact opnemen met a.alkema at fsc point nl, of bel: 030 276 7220.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222