Nieuws

Thursday, 02 November 2017
FSC General Assembly in Vancouver

GA

Begin oktober kwamen ruim 700 mensen samen op de achtste FSC General Assembly in Vancouver (Canada). De General Assembly (GA) is het hoogste besluitvormende orgaan binnen het FSC systeem. Elke 3 jaar komt deze Algemene Vergadering samen om de lijnen voor de nabije toekomst uit te zetten. Dat doen de leden door over vooraf ingebrachte moties te discussiëren en te stemmen. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland, was bij de GA aanwezig en doet verslag.


"Vooraf werd vooral met spanning uitgezien naar de stemming over moties over Intact Forest Landscape (IFL), en over het beoordelen van de sociale component, niet alleen in het bos maar ook elders in de keten,” zegt Liesbeth Gort. Voorafgaand aan de eigenlijke stemming – die de laatste twee dagen van de GA plaatsvindt – is er tijd voor overleg en discussie tussen de FSC leden, zowel binnen één van de drie kamers als tussen de kamers onderling. De leden zijn immers onderverdeeld in een ecologische, sociale en economische kamer, die elk een gelijk gewicht in de organisatie hebben. Beslissingen kunnen pas genomen worden met een twee-derde meerderheid over alle leden, én een gewone meerderheid per kamer. Gort: “De General Assembly is een feest van democratie: alleen bij volledige inzet en bereidheid om écht met andere belangen rekening te houden en te luisteren maakt een motie kans van slagen.”

Klimaatmotie
Liesbeth vertelt enthousiast over het werk van FSC Nederland bij het opstellen van de Klimaatmotie. “Wij zijn zelf geen lid van FSC, dat kan niet, dat zou een vorm van belangenverstrengeling zijn. Wel zijn we nauw betrokken geweest bij het opstellen van ‘de Klimaatmotie’. Het goede nieuws: de motie heeft het gehaald! De motie roept op om duurzaam bosbeheer veel nadrukkelijker te koppelen aan het klimaatprobleem. In positieve zin uiteraard: door duurzaam beheer van bossen wordt ontbossing voorkomen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. En de toepassing van duurzaam hout heeft belangrijke klimaatvoordelen vergeleken met andere materialen zoals plastic en staal. De motie sluit naadloos aan bij het werk dat we in Nederland al langer doen en betekent een flinke steun in de rug!”

Intact Forest Landscapes
Tijdens de vorige GA werd een motie 65 aangenomen om het behoud van Intact Forest Landscapes (IFL) binnen FSC-concessies ter hand te nemen. Sindsdien is het een onderwerp van soms felle discussie tussen bedrijfsleven en milieubeweging. Liesbeth: “Kern van de discussie is : blijft het mogelijk voor bedrijven om geld te verdienen aan duurzaam bosbeheer als een groter deel van het bos strikte bescherming krijgt? Tijdens de side meetings voorafgaand aan de eigenlijke GA werd het me duidelijk dat IFL ook gewoon een kwestie van werk in uitvoering is. Maar ook dat bedrijfsleven en milieubeweging bereid zijn er samen uit te komen: er werd uiteindelijk één motie aangenomen om regionale studies uit te voeren naar de positieve en negatieve gevolgen van de bescherming van IFLs.”

Sociale aspecten van de chain of custody
De sociale kamer maakt zich al langere tijd hard voor om ook bij certificering van de keten (chain of custody) rekening te houden met basale rechten van werknemers. Deze basisrechten zijn verwoord in de zogenaamde ILO Kern Conventies en betreffen een verbod op dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie, en het recht van werkenden om zich te verenigen (in vakbonden) en gezamenlijk te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Liesbeth: “Reeds voor de General Assembly besloot het bestuur van FSC om deze rechten een plaats te geven in de FSC-systematiek. De vakbeweging was tijdens de GA graag nog een stap verder gegaan, maar kreeg daar de handen onvoldoende voor op elkaar. Maar certificaathouders gaan hier de komende tijd onvermijdelijk mee te maken krijgen.”

Doorkijkje naar de toekomst
Liesbeth was ook enthousiast over de “side-meetings” die voorafgaand aan de eigenlijke ledenraadpleging georganiseerd werden. “De verschillende workshops gaven een mooi doorkijkje naar de toekomst van hout in een circulaire economie en de rol van duurzaam bosbeheer daarin. Hout wordt een steeds belangrijker grondstof bijvoorbeeld voor kleding. En de vraag naar FSC-gecertificeerde natuurrubber zal enorm toenemen. Onze eigen partner Radium Foam lichtte zijn plannen toe voor FSC-gecertificeerde matrassen, maar ook de bandenindustrie toont interesse. Hoogtepunt voor mij was het optreden van de architect Michael Green met een bevlogen pleidooi voor toepassing van hout in hoogbouw. Voor iedereen die hem nog niet kent: bekijk zijn TED-talk!”

Voor een volledig overzicht van alle (aangenomen en verworpen) moties van de FSC GA kunt u hier terecht.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222