Nieuws

Tuesday, 31 October 2017
Uitspraak meubelzaak: de wereld op z’n kop

Hamer Hout


FSC Nederland is verbaasd over de uitspraak van de rechter over de aanbesteding van duurzaam kantoormeubilair door Rijkswaterstaat. De rechter bepaalde in een kort geding - aangespannen door Drentea uit Emmen – dat de leverancier bij gunning niet gecertificeerd hoeft te zijn. Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Dit is de wereld op z’n kop. In haar duurzaam inkoopbeleid zegt de overheid letterlijk dat elke schakel die duurzaam hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt gecertificeerd moet zijn. Vervolgens speelt certificering geen rol bij de keuze van een leverancier, het mag later geregeld worden. De overheid geeft daarmee een volstrekt verkeerd signaal af. Zorgelijk, want het voortbestaan van onze bossen is veel te belangrijk om daar slordig mee om te springen.”

In een gezamenlijke brief met PEFC Nederland aan de Rijksoverheid had FSC Nederland eerder zijn zorgen geuit over deze lakse gang van zaken: certificering van de keten dient een onlosmakelijk onderdeel van het duurzaam houtbeleid te zijn en moet bij gunning van een opdracht al geregeld zijn. Certificering geeft zekerheid over de levering van duurzaam hout, en maakt daarmee ook duidelijk dat een bedrijf echt werk maakt van bos- en klimaatbeleid.

FSC Nederland zal de komende tijd de overheid en het bedrijfsleven blijven wijzen op het belang van inzet van duurzaam hout. Liesbeth Gort: “We zijn op weg naar een circulaire economie waarbij hout een steeds belangrijker plaats zal innemen. Hout heeft als hernieuwbare en klimaatvriendelijke grondstof superieure kwaliteiten, bijvoorbeeld vergeleken met materialen als kunststof en staal. Bovendien leidt de inzet van duurzaam FSC-hout tot behoud van bossen wereldwijd. Niet voor niks zijn wij de campagne gestart: Kies voor hout, red het woud. We willen daar de komende tijd met marktpartijen en overheden verder vorm en inhoud aan geven. Certificering van de keten is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel.”


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222