Nieuws

Wednesday, 18 October 2017
Ymere focust op hout als duurzaam bouwmateriaal

Amsterdam, 19 oktober. Woningcorporatie Ymere en FSC Nederland besloten vandaag tot een vernieuwing van het FSC-Convenant. Het nieuwe convenant zoomt nader in op de waarde van gecertificeerd hout als milieuvriendelijk bouwmateriaal. Zowel het gebruik als hergebruik van hout krijgt een belangrijke plaats in projecten van de corporatie.


Duurzaam denken en doen voor goed en betaalbaar wonen
Duurzaam denken en doen is een van de zeven strategieën van Ymere om nu en in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor goed en betaalbaar wonen. “De toenemende schaarste van grondstoffen en de milieudruk die de winning van grondstoffen oplevert, zijn voor ons reden om in de toepassing van materialen te streven naar verduurzaming”, zegt Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer Ymere. “Vijftien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontbossing. FSC-bosbeheer gaat ontbossing tegen en is daarom een belangrijk instrument tegen klimaatverandering. Vandaar dat wij nu graag ons partnerschap van FSC Nederland herbevestigen.”

Gecertificeerd hout als bouwmateriaal
Hout is een zeer milieuvriendelijk materiaal in vergelijking met andere materialen als beton, staal en kunststof. Hergebruik, maar vooral ook het gebruik van (nieuw) hout levert veel milieuwinst op. Ymere ziet er als partner van FSC Nederland op toe dat er in de praktijk zoveel mogelijk gecertificeerd hout en houtproducten worden toegepast in (bouw)projecten en kiest dan voor FSC-gecertificeerde aannemers.

Wereldwijd 198 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd
FSC Nederland ondersteunt Ymere onder andere met advies over inkoop en borging van FSC-producten. Directeur Liesbeth Gort is blij met de continuering van het partnerschap: “Mede door de bijdrage van Ymere is inmiddels ruim 198 miljoen hectare bos in de wereld FSC-gecertificeerd en daarmee beschermd. Daar mag Ymere trots op zijn! De beschikbaarheid van FSC-hout op de Nederlandse markt wordt geschat op ruim 45%. Om toepassing van FSC-hout en -papier vanzelfsprekend te maken, werken wij samen met bijna 300 bedrijven en organisaties die zich net als Ymere bij het FSC-netwerk hebben aangesloten.”


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222