Nieuws

Wednesday, 02 August 2017
Overheid geeft verkeerde voorbeeld duurzaam inkopen

Houten gebouw FSC (© Andries van Eckeveld)© Andries van Eckeveld

FSC Nederland maakt zich zorgen over de wijze waarop overheidsopdrachtgevers de toepassing van gecertificeerd hout controleren. Dit naar aanleiding van de recente aanbesteding van meubilair door Rijkswaterstaat. Maar het appèl van FSC Nederland is breder: de overheid moet meer doen om het gebruik van het materiaal hout te stimuleren, gezien haar ambities op het gebied van circulair en duurzaam inkopen.


Belang certificering
Hout heeft als belangrijkste biobased materiaal veel potentie binnen circulair beleid, maar dan moet wel de herkomst kloppen. Vorige week ontstond ophef omdat Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van I&M, bij de inkoop van kantoormeubilair koos voor een niet-gecertificeerde leverancier. Daarop spande een FSC-gecertificeerde inschrijver een kort geding aan. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Dankzij het duurzaam inkoopbeleid van de overheid heeft een groot aantal bedrijven zich de afgelopen jaren gecertificeerd. Daarmee kunnen ze de herkomst van het geleverde hout aantonen. Hoe kan het dat het ministerie van I&M vervolgens zelf willens en wetens in zee gaat met een niet-gecertificeerde leverancier? Daarmee haalt ze haar eigen beleid onderuit."

Milieuwinst door gebruik hout
Liesbeth Gort vindt de ‘meubelzaak’ des te vervelender omdat de toepassing van gecertificeerd hout zoveel kansen biedt: “Iedereen is het erover eens dat we door het kiezen van de juiste grondstoffen grote milieuwinst kunnen boeken. Dan is de keuze voor hout, mits gecertificeerd, een logische. Hout heeft een zeer lage milieu-impact vergeleken met andere bouwmaterialen. Het is een licht, goed bewerkbaar biobased product dat perfect past in het circulaire denken. Dat zien we te weinig terug in de praktijk. Sterker nog, er is eerder sprake van een omgekeerde beweging waarbij materialen met een grotere milieu-impact de voorkeur krijgen. Ik mis een overheid die de waarde van gecertificeerd hout onderkent en het goede voorbeeld geeft."

Bewijslast steeds beter
De bewijslast over de milieu-impact van materialen wordt steeds belangrijker. Uit een levenscyclusanalyse (LCA) in opdracht van het rijk naar materialen voor fietsbruggen (2013) bleek de zeer gunstige milieuscore van gecertificeerd tropisch hout ten opzichte van beton, staal en composiet. De energie-intensieve productie van materialen als beton, staal en (gerecycled) kunststof leidt tot de uitstoot van veel CO₂ en andere schadelijke stoffen. Een LCA-studie uit 2016 concludeert dat consequente toepassing van gecertificeerd hout in nieuwbouwprojecten leidt tot een vermindering van de CO₂-uitstoot van ongeveer 42%.

Natuurbeschermingswaarde
De toepassing van gecertificeerd hout, vooral uit de tropen, heeft bovendien een belangrijke natuurbeschermingswaarde. Meer vraag naar duurzaam hout hier betekent een toename van het aantal gecertificeerde bossen. In het bijzonder in de tropen voorkomt dit kaalkap en omzetting van bos in oliepalm-, sojaplantages en andere functies. In maart tekenden rijksoverheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties daarom het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222