Nieuws

Monday, 29 May 2017
Zero deforestation for financials


Op 15 juni organiseert FSC Nederland samen met vermogensbeheerder ACTIAM en RVO Nederland een bijeenkomst voor financiële instellingen over ontbossing. De productie van commodities zoals palmolie, soja en niet-duurzaam hout en veehouderij zijn een belangrijke oorzaak van ontbossing in de wereld. Via de beleggingen in en leningen aan bedrijven kunnen financiële instellingen een grote rol spelen bij het bewerkstelligen van ontbossingvrije ketens.

Er worden op deze bijeenkomst presentaties gegeven door WRI- Global Forest Watch, Zoological Society of London en Global Canopy Programme over de nieuwste initiatieven en instrumenten om ontbossing tegen te gaan. Daarnaast is er een rondetafel discussie waarin onder andere wordt onderzocht wat de sector van elkaar kan leren. Ook wordt onderzocht wat een concrete en haalbare langetermijn doelstelling zou kunnen zijn voor wat betreft het bereiken van zero deforestation voor de financiële sector.

Financiële instellingen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en aanwezig willen zijn op 15 juni kunnen zich nog aanmelden via r.nozeman at fsc point nl.

Note: Bossen zijn belangrijk. Negen van de tien landdieren en planten leven in bossen, de meerderheid in tropische bossen. 1,6 miljard mensen, inclusief 60 miljoen mensen die bij inheemse volkeren behoren, zijn direct van bossen afhankelijk voor voedsel, onderdak of brandstof.
Bossen hebben vaak ook een belangrijke culturele en/of religieuze functie. Tenslotte ligt er wereldwijd in bossen 289 gigaton (Gt) CO2 opgeslagen. Duurzaam bosbeheer is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat deze CO2 niet in de atmosfeer terecht komt.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222