Nieuws

Tuesday, 01 September 2015
FSC-bosbeheer in Zweden: economische waarde


De vraag naar FSC- gecertificeerd hout is vaak een belangrijke reden voor boseigenaren om zich te laten certificeren. In Zweden heeft een groep van kleine boseigenaren, verenigd in de organisatie Södra, samen de stap genomen om zich te laten certificeren. De boseigenaren merken dat de vraag vanuit de Europese markt naar duurzaam geproduceerd hout toeneemt. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Natuurlijk willen boseigenaren op deze vraag inspringen om meer inkomsten te krijgen. Van Södra kregen bosbeheerders die hun bossen lieten certificeren bovendien een premie. Op deze manier levert FSC extra winst op voor bosbeheerders, terwijl ze hun bossen beheren op een manier waar ze persoonlijk achter staan. Inmiddels is 1.3 miljoen hectare bos gecertificeerd, een oppervlakte zo groot als 40% van Nederland.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222