Nieuws

Thursday, 16 January 2014
Effect FSC op bescherming leefgebied van tijgers in de Russische Taiga

Siberische tijger (© WWF Igor Zhorov)© WWF Igor Zhorov

Ruim 39 miljoen hectare Russisch bos is FSC-gecertificeerd. 3.7 miljoen hiervan ligt in de provincies Primorye en Khabarovsk, het leefgebied van de Siberische tijger.


De beheerders van FSC-bossen in deze provincies hebben ruim 125.000 hectare (gelijk aan ca. 1/3 van al het Nederlands bos) als gebied met een hoge natuurwaarde aangemerkt. Hierdoor mogen er geen kapactiviteiten plaatsvinden en ook geen wegen worden aangelegd. Daarnaast is nog eens 92.000 hectare aangemerkt als gebied met speciale habitats welke moeten worden beschermd. Dit zijn bijvoorbeeld gebieden met zeldzame vegetatie of bepalende elementen binnen het ecosysteem. Daardoor mogen er maar zeer geringe kapactiviteiten in dit gebied plaatsvinden. De geen tot geringe activiteit en ontsluiting in deze delen van het bos heeft een positief effect op de in stand houding van het leefgebied van de Siberische tijger.

Het in kaart brengen van een bos en het vervolgens bepalen hoe er met bepaalde gebieden, zoals die met een hoge biodiversiteitswaarde, moet worden omgegaan is een essentieel onderdeel bij FSC-bosbeheer. In sommige gevallen worden bosbeheerders hierbij geholpen door NGO’s, zoals in dit geval WWF Russia en Transparant World.


Bekijk hier een filmpje over dit onderwerp.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222