Blog

Thursday, 27 September 2018
FSC-Friday: valt er wel wat te vieren?


Op FSC-Friday vieren we wereldwijd duurzaam bosbeheer. Het is een dag om stil te staan bij het belang van de bossen, wat we doen om ze behouden en daarmee te zorgen voor een goede toekomst voor de aarde en dus onze kinderen en kleinkinderen.

Er is veel bereikt de afgelopen jaren:

• Het bewustzijn dat we niet zonder bossen kunnen is gegroeid. In de wereldwijde afspraken om klimaatverandering tegen te gaan hebben bossen een voorname plaats en wordt duurzaam bosbeheer en daarmee FSC erkend als belangrijke oplossing en instrument voor het behouden van bossen.
• De transitie naar een circulaire economie is in gang gezet. Het besef dat we zuinig om moeten gaan met onze grondstoffen zal steeds groter worden. En ook dat het beter is om natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen te gebruiken dan fossiele grondstoffen. Dat biedt een uitgelezen kans voor de grondstof hout. Onderbouwing hiervan is er al genoeg. Nu nog van onderzoek en praten naar gewoon doen!
• FSC zit niet stil. Meer en meer partijen wereldwijd sluiten zich aan. Ook nieuwe sectoren zoals de energiesector, kledingindustrie en autobandensector. Dankzij 35.000 certificaathouders (samen goed voor zo’n. 80.000 bedrijven) wordt er inmiddels meer dan 200 miljoen ha bos wereldwijd duurzaam beheerd! We kijken hoe we certificering toegankelijker en makkelijker kunnen maken door digitalisering en door het invoeren van een risicobenadering waardoor audits gerichter en effectiever worden. Ook zorgen we dat er tools komen waardoor de business case van duurzaam beheer verbeterd en willen we meer sociale impact maken in de bossensector.

En toch knaagt er iets... Het is de zesde keer dat ik FSC-Friday vier. En de kater na het feest lijkt ieder jaar groter te worden. Want wat ook waar is: de ontbossing wereldwijd gaat harder dan ooit. Certificering van bossen is een deeloplossing maar wordt tegelijkertijd door het bedrijfsleven als lastig ervaren. Veelal wordt er alleen gekeken naar de administratie die er bij komt kijken, niet naar het belang en de impact daarvan.

Alle inspanningen worden gefrustreerd zolang er fundamenteel iets verkeerd geregeld is. Zolang er geen eerlijke prijs betaald wordt voor duurzaam hout en er geen boete betaald hoeft te worden voor niet-duurzaam hout is het lastig voor boseigenaren om duurzaam te ondernemen omdat ze simpelweg de zaak niet rond krijgen. Terwijl juist zij het moeten doen. Afgelopen jaar hebben we mede daardoor een paar belangrijke concessies verloren in Afrika.

Hoe kan het anders en wat kan FSC Nederland daarin betekenen? Bij FSC Nederland zijn we op dit moment een plan aan het formuleren met een nieuwe ambitie en met voor iedereen een heldere taak. Zo kunnen we vanuit Nederland meer doen voor de bossen wereldwijd en dus voor het klimaat. Het verbeteren van de business case voor duurzaam bosbeheer heeft daarin een prominente plaats. Duidelijk is dat we het niet alleen kunnen. Politiek, overheid, bedrijfsleven, iedereen moet meebewegen! Wij zetten inmiddels samen met een aantal koplopers de eerste stappen. En dat ziet er veelbelovend uit.

Dat geeft mij hoop en maakt mij daarom blij. En dat past bij vandaag: de dag waarop we de bossen vieren. Spread the word #FSCfriday2018 en toast op de bossen! Ik ga dat zeker doen en neem de kater deze keer voor lief. Als u meedoet moet het toch goed komen!?

Liesbeth Gort, Directeur FSC Nederland


Wil je meedoen met FSC Friday? Kijk hier voor meer informatie en de FSC Friday Toolkit.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222