Blog

Wednesday, 04 July 2018
Actieplan voor een ideale wereld

Eind vorig jaar werd duidelijk dat twee FSC-gecertificeerde bedrijven Kameroen zouden verlaten, met grote negatieve gevolgen voor het aantal hectares duurzaam beheerd bos in de Congo Bekken regio. We besloten daarop een bijeenkomst te organiseren om met zo veel mogelijk betrokken partijen te praten over direct te nemen acties om de bossen in de regio te redden. De Business Encounter in Libreville, Gabon, over de toekomst van duurzaam bosbeheer in Midden-Afrika was ook een logisch gevolg van de sessies over Intact Forest Landscape (IFL) die we de afgelopen 1,5 jaar hebben georganiseerd in Nederland. Een taai onderwerp, maar door de deelnemers gewaardeerd omdat FSC Nederland alle beschikbare informatie deelde.


Veel factoren
Vooraf was al duidelijk dat veel factoren van invloed zijn op de dreigende situatie. Die moesten goed geïnventariseerd worden. Ik zocht contact met een ‘facilitator’ van uitzonderlijke klasse, Peter Woodward, die ik al aan het werk had gezien tijdens eerdere bijeenkomsten. Hij kwam met een voorstel voor een programma dat mij direct aansprak. Zijn filosofie: niet te veel presenteren en zenden, maar gebruik maken van de in de zaal aanwezige expertise. Door een ongelukkige omstandigheid kon Peter niet aanwezig zijn in Gabon, hij was zijn paspoort kwijtgeraakt en zat vast in Wenen. In eerste instantie gaf dat stress, Peter is een zeer energieke presentator die altijd in staat is om reacties op te wekken bij de aanwezigen. We hadden in elk geval zijn programma voor de dag. Mijn collega Liesbeth Gort nam de taak op zich om de groep door de dag te laveren.

Cruciale vragen
Peter had me tijdens de voorbereiding gevraagd de bijeenkomst te openen met het schetsen van de ‘ideale wereld’: wat moet er gebeuren om in 2030 veel meer bossen FSC gecertificeerd te hebben dan nu? Een vraag die tot nieuwe vragen leidde. Wie moet aan welke touwtjes trekken? Hoe kijken de regeringen en autoriteiten aan tegen de toekomst van hun gebied? En kunnen wij duurzaam bosbeheer integreren in die visie? Hoe kunnen we Aziatische bedrijven partner maken in onze strijd tegen bosvernietiging? Kan Europa meer samenwerken op gebied van vraag naar houtsoorten en specificaties en kan als logisch gevolg hiervan de vraag worden gestimuleerd naar minder bekende houtsoorten? Die vraag is voor toekomstig duurzaam FSC-bosbeheer een essentiële voorwaarde.

Concrete acties
Na een zeer open gedachtewisseling tussen de deelnemers rolden er zes concrete acties uit:
1. FSC als Green Lane binnen EUTR;
2. Minder bekende tropische houtsoorten meer ontwikkelen/promoten;
3. Vermindering van kosten van certificering;
4. Veel meer samenwerken met Aziatische operators;
5. Vergoeding voor ecosystem services van het bos;
6. Meer bewustwording. Hoe kan goede marketing dit mede bewerkstelligen

Wat mij betreft is elk punt belangrijk. Nu alles goed op papier zetten. Vervolgens terug te koppelen aan de deelnemers, concrete individuele actieplannen te formuleren en die uit te voeren in goed overleg en in samenwerking met de deelnemers, onze partners. Nog maar eens een ideaalbeeld, ik denk dat er dankzij deze bijeenkomst een community gaat ontstaan van partijen die er alles aan willen doen om het Congo Basin ook in de toekomst dat prachtige, waardevolle bosgebied te laten zijn.

Voor meer informatie over de FSC Congo Business Encounter kun je contact opnemen met Ben Romein via b.romein at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222