Blog

Thursday, 15 June 2017
Waar het ooit mee is begonnen…

Timothy Synnott (© M.Mars)© M.Mars

Wij zijn trots om Timothy Synnott, één van de meest ervaren deskundigen ter wereld op het gebied van verantwoord bosbeheer, te verwelkomen bij ons op kantoor!


Na dertig jaar werk in de bosbouw werd hij de eerste directeur van FSC. Momenteel is Timothy nog steeds betrokken bij het werk van FSC. Vandaag is hij aanwezig bij de bijeenkomst ‘Zero deforestation for financials’, dat FSC Nederland samen met RVO Nederland en Actiam organiseert. Een mooie gelegenheid voor FSC collega Miranda om met Timothy in gesprek te gaan over het ontstaan van FSC.

De beginselen van FSC
Timothy werkte 1987 het Oxford Forestry Institute toen Friends of the Earth (UK) hem benaderde om een bijzonder voorstel te bespreken: de houthandel koppelen aan bosbescherming. Daar wilde hij graag over meedenken. Diverse initiatieven werden ontwikkeld en gelanceerd. De beginselen van het concept certificering, om de herkomst van houtproducten aan te tonen, zijn toen ontstaan. Timothy zag het belang en bleef betrokken bij de ontwikkelingen. De Nederlandse houthandelaar Hubert Kwisthout werkte de ideeën uit in een concreter plan. De pogingen om de ITTO (International Tropical Timber Organization) te overtuigen mislukten, dus werd het plan voorgesteld aan WARP (Woodworkers Alliance for Rainforest Protection).Deze partij bleef een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkelingen van het FSC-systeem.

Eerste FSC directeur
In 1994 werd Timothy de eerste directeur van FSC, volgens hem de belangrijkste baan op het gebied van bosbeheer in de wereld! Het eerste FSC kantoor stond in Mexico, omdat Mexico centraal lag en goed verbonden was met enerzijds het tropische en anderzijds het zakelijke onderdeel van FSC. De grootste uitdaging was destijds om de verschillende betrokken partijen zoals overheden, vakbonden, NGO’s en bedrijven, op één lijn te krijgen. Want er waren grote meningsverschillen over wat het systeem zou moeten doen. Het eerste FSC-congres (General Assembly) van 1993 werd gedomineerd door meningsverschillen en FSC ging bijna ten onder. Drie jaar later was de stemming drastisch veranderd en begrepen alle partijen hoe belangrijk een systeem als FSC is om de wereldwijde bossen te beheren en beschermen. Ze waren er klaar voor om te onderhandelen, mogelijkheden te bespreken en samen door te zetten om een consensus te bereiken.

Trots
Waar Timothy het meest trots op is? “Dat het FSC-systeem nog steeds werkt en de beste standaard is op het gebied van verantwoord bosbeheer. FSC is uniek in het aanbieden van een platform waar zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn, waar bijvoorbeeld inheemse mensen praten met grote bedrijven. FSC is een levendige, dynamische en mooie organisatie. We mogen de essentie van het bestaan zeker niet uit het oog verliezen!"


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222