Nieuws

Monday, 03 August 2020
Update Bouw en Hout convenant

 read more …


Thursday, 09 July 2020
FSC schorst houthandel

Utrecht, 9 juli 2020 - Houthandel Houtvisie uit Bergambacht is uit het FSC-systeem gezet en mag geen FSC-hout meer verkopen. Houtvisie heeft zich schuldig gemaakt aan fraude met FSC-gecertificeerd hout. In korte tijd werd een aantal keer niet-gecertificeerd hout aan de klant verkocht als FSC-hout. Voor het misbruik bestaat overtuigend bewijs. FSC International heeft alle certificeerders op de hoogte gesteld dat Houtvisie niet voor (her-)certificering in aanmerking komt. read more …


Tuesday, 07 July 2020
TNO zet in op meer onderzoek houtinnovaties

FSC Nederland en TNO startten vorig jaar het project ‘Kozijn van de Toekomst’ om markt en opdrachtgevers te prikkelen tot een toekomstbestendig houten kozijn te komen. De eerste fase werd in 2019 afgerond, waarbij drie potloodschetsen van het nieuwe kozijn werden gepresenteerd. TNO vervolgt dit traject in 2020, maar kijkt ook verder naar andere houttoepassingen. read more …


Thursday, 18 June 2020
Financiële sector kan biodiversiteit behouden door te investeren in duurzaam bosbeheer

(© FSC Africa)© FSC Africa  read more …


Wednesday, 20 May 2020
Investeren in bosprojecten

Onze nieuwe website 'Investeer in bos' informeert bedrijven die willen investeren in bosbescherming of bosherstel en laat bosprojecten zien die je als bedrijf kunt sponsoren. FSC biedt daarvoor verschillende mogelijkheden en ondersteunt bij de promotie. read more …


Friday, 24 April 2020
FSC levert bouwstenen voor internationale bossenstrategie

Een wettelijke verplichting op gebruik van gecertificeerd hout in Nederland voor 2025. Nederlandse overheden die concrete doelen stellen voor houttoepassing in eigen gebouwen. En veel meer aandacht voor de waarde die duurzaam bosbeheer heeft voor het klimaat, de biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten. Dit zijn enkele van de bouwstenen die FSC Nederland aandraagt voor de internationale bossenstrategie van de Nederlandse overheid. Het ministerie van LNV heeft FSC Nederland hiervoor om advies gevraagd. read more …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222