Sociale aspecten

Respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders wordt op verschillende manieren in de FSC-standaard ingevuld:

  • De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd. De inheemse bevolking wordt betrokken bij het tot stand komen van plan voor bosbeheer.
  • Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training. Werken in de bosbouw is niet zonder gevaren. Kettingzagen, grote zware machines en metershoge, vallende bomen zijn aan de orde van de dag. Wij vinden dat goede en veilige werkomstandigheden voor bosarbeiders essentieel zijn voor verantwoord bosbeheer. Als een bosbeheerder een FSC-certificaat wil krijgen en behouden, is de zorg hiervoor dan ook een basisvereiste.

Bolivia

Smallholders profiteren van FSC-certificering van de bossen in het Boliviaanse dorp Urubichá. Lees meer

Zweden

 (© Carl-Johan Utsi/carljohanutsi.com)© Carl-Johan Utsi/carljohanutsi.com

Sinds de bossen FSC-gecertificeerd zijn, hebben de Sami’s in Zweden meer inspraak op de manier waarop ze beheerd worden. Lees meer


Canada

Het FSC-bos in Canada heeft allerlei functies. Werkgelegenheid, recreatie en educatie; dit alles gebeurt in FSC-gecertificeerde bossen. Lees meer

Kameroen

Bosarbeiders in een FSC-bos in Kameroen werken onder betere omstandigheden dan werknemers in niet-gecertificeerde bossen, wijst onderzoek van het CIFOR uit. Lees meer


Verenigde Staten

Om FSC-gecertificeerd te worden, moesten boseigenaren er alles aan doen om de relatie met de lokale bevolking te verbeteren. Dat is gelukt! Het bos wordt beheerd nu samen met de lokale bevolking. Lees meer

Zweden

“Iedereen die voor ons in het bos werkt, is getraind,” vertelt Björn Lynfelt van SCA. “Iedere werknemer weet wat hij moet doen om verantwoord te oogsten en aan welke veiligheidsregels hij moet voldoen. Lees meer


Suriname

 (© Mark van Benthem, Probos)© Mark van Benthem, Probos

Op het moment dat een concessiehouder in de tropen een concessie toegewezen krijgt van de overheid, wonen er vaak gemeenschappen op of om dat land. Lees meer

‘Bij FSC-bosbeheer wordt rekening gehouden met de sociale aspecten. Wat houdt dit in?’

Tim Rayden, technisch adviseur bij de Wildlife Conservation Society in Congo:
‘Dat FSC-gecertificeerde bossen duidelijk een positief effect hebben op de sociale aspecten, zie je o.a. aan hoe de bedrijven die het bos beheren hun medewerkers trainen en aan hoe deze medewerkers zijn uitgerust. De lokale bevolking wordt betrokken bij besluiten en is bewust van z’n rechten. Elk jaar krijgen de concessies bezoek van een auditor die niet alleen het bos, maar ook de omringende dorpen bezoekt en met de lokale bevolking spreekt over de sociale, ecologische en economische omstandigheden.’

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222