Natuurbescherming

Behoud van het leefgebied van planten en dieren wordt op verschillende manieren ingevuld. Bijvoorbeeld:

  • Bossen met grote natuur- en cultuurwaarden worden gespaard
  • Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen
  • De houtkap is minder dan de bijgroei in de herstelperiode
  • Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan

Rusland

3,7 miljoen hectare FSC-gecertificeerd Russisch bos biedt een leefgebied voor de Siberische tijger. Lees meer

Centraal-Afrika

De FSC-gecertificeerde bossen van het Afrikaanse Congobekken bieden een veilige leefomgeving voor gorilla's, chimpansees en bonobo's. Lees meer

Duitsland

In Duitsland is het gebruik van bestrijdingsmiddelen teruggedrongen, omdat het aantal FSC-gecertificeerde bossen is toegenomen. Het bos wordt op alternatieve, natuurlijke wijzen beheerd. Lees meer


Indonesië

Na 20 jaar is de bedreigde Sumatraanse neushoorn terug op Borneo in een FSC-bos. Lees meer

Suriname

De geruchten zijn waar: in een FSC-bos wordt gekapt. Maar dan wel selectief. Of, om in jargon te spreken, op een low impact-manier. Wat betekent dat eigenlijk? Lees meer

Suriname (2)

 (© Mark van Benthem, Probos)© Mark van Benthem, Probos

Tropische FSC-concessies hebben een perceel dat is gereserveerd voor wildlife monitoring, ook wel een zero plot genoemd. Op dit perceel wordt met camera’s het effect van de houtkap op flora en fauna in de concessie gemonitord. Lees meer


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222