Klimaat

Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het is dan ook niet vreemd dat het klimaatakkoord van Parijs direct verwijst naar duurzaam bosbeheer als belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan. Bovendien leidt de productie van hout tot veel minder CO₂-uitstoot dan andere bouwmaterialen. Sterker nog, bomen nemen CO₂ op. FSC biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om te investeren in CO₂-opslag of andere ecosysteemdiensten in bossen. Ga naar onze website 'Investeer in bos' om meer te lezen hierover.

Tegengaan van ontbossing
Bosbescherming voorkomt dat CO₂, dat in de loop van tientallen en honderden jaren door het bos is opgenomen, vrijkomt in de atmosfeer. Gemiddeld is tussen de 200 en 300 ton CO₂opgeslagen in een hectare bos. Dit betekent dat meer dan 20 miljard ton CO₂ is vastgelegd in FSC-bossen wereldwijd. Ter vergelijking: de jaarlijkse CO₂-uitstoot van Nederland in 2016 was 94 miljoen ton.

Klimaatimpact op nieuwbouw
In Nederland worden per jaar ongeveer 40.000 woningen gebouwd. In slechts 1500 woningen wordt voor houtskeletbouw gekozen. Toepassing van houtskeletbouw in alle nieuwbouw leidt tot 24% besparing op CO₂-uitstoot in de bouwfase van nieuwbouwprojecten.


Impact GWWKlimaatimpact in GWW
Onderzoek van de rijksoverheid naar de milieu-impact van fietsbruggen laat grote verschillen zien tussen toegepaste materialen. De verklaring is eenvoudig: de productie van beton, staal en met name composiet is zeer energie-intensief en leidt tot een grote CO₂-uitstoot. De productie (‘groei’) van hout leidt juist tot opname van CO₂, dat door de boom wordt omgezet in zuurstof.


Damwanden
Vergeleken met de houtsoort Azobé heeft toepassing van gerecycled kunststof een negatieve milieu-impact die minstens vier keer zo hoog ligt. Een stalen damwand veroorzaakt de meeste milieuschade, tot 140 keer zoveel als een damwand van gecertificeerd hout. Lees meer.


Bronnen

  • 'Onderzoekklimaatwinst door bouwen in hout’ (W/E adviseurs, 2016)
  • ‘Vergelijkende materiaalstudie bruggen’ (BECO, 2013)
  • ‘Materiaalstudie Damwanden'(EY, 2016)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222