Bosbeschermcalculator

Bereken met de Bosbeschermcalculator hoeveel m2 bos uw project beschermt, wanneer u kiest voor FSC-hout. Vul in hoeveel m3 hout u nodig hebt voor het project. Indien het zowel uit tropisch hout als Europees hout bestaat, kunt u de berekening één voor één doen en deze vervolgens optellen.

Hoeveel hout bevat uw project?

Soort hout?

Tropisch hardhout
Noordelijk hout

Uw project beschermt 30 jaar lang:

0 m² bos

Kies voor hout, red het woud

Bomen kappen in de tropen en toch het bos beschermen lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Een FSC-gecertificeerd bos wordt opgedeeld in percelen, ofwel jaarvakken. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt, vaak maar een of twee bomen per hectare. Hierna wordt het gehele perceel gemiddeld 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Ieder jaar levert een ander perceel van het bos het gewenste hout. Hoe meer duurzaam hout we in projecten gebruiken, hoe groter het totale gebied dat we waarde kunnen geven als bos en op die manier kunnen beschermen.


Hoe hebben we dit berekend?

Uit opbrengstgegevens van verschillende FSC-concessies komt naar voren dat een oppervlak van ruim 1.000 m2 tropisch bos een gemiddelde opbrengst geeft van 1 m3 hardhout. Meer oogsten is mogelijk, maar dat zou ten koste gaan van bijvoorbeeld de flora en fauna van een bos. Omdat de opbrengst per hardhoutsoort kan verschillen is uitgegaan van gemiddelden.

Uit een perceel noordelijk bos kan meer hout worden geoogst, omdat deze vaak een productiebestemming hebben. Uit een perceel van 3.86 m2 kan gemiddeld 1 m3 hout worden geoogst. Deze berekening is op basis van de productie van noord europees vurenhout, omdat deze soort meer dan 80% van de markt van noordelijk hout omvat.

Deze Bosbeschermcalculator is een eerste stap in het kwantificeren van de positieve impact van het gebruikt van FSC hout op het beschermen van bossen door FSC bosbeheer. De uitkomst van de tool is voornamelijk gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Wanneer - in de toekomst - meer, betere en / of completere studies over deze onderwerpen worden gepubliceerd, kunnen deze in de tool worden opgenomen. Er kunnen geen rechten aan de tool worden ontleend en berekende impacts.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222