Sustainable Development Goals

Global Goals – Global GoalsIn haar rapport ‘Progress towards the Sustainable Development Goals’ (2017) bevestigen de VN de grote betekenis van duurzaam bosbeheer voor global goal 15 (‘Life on Land’). FSC-bosbeheer
gaat nog veel verder. Ze staat bijvoorbeeld ook voor goede arbeidsomstandigheden, schoon water, duurzame handel en bescherming van het klimaat. De vraag naar FSC-producten heeft een positieve impact op 11 van de 17 SDG's.

Impact op biodiversiteit (SDG 15)
In FSC-bossen in Bolivia leeft de zeldzame jaguar. De orang oetan, opgenomen in de rode lijst (IUCN) van bedreigde diersoorten, vindt een veilig leefgebied in gecertificeerde bossen op Borneo.
Uit onderzoek blijkt dat de populatie van de ernstig bedreigde Maleise beer in FSC-bossen twee keer zo groot is als in naastgelegen, niet-gecertificeerde bossen. FSC-bosbeheer is meer dan selectieve houtkap, uitgangspunt is dat de biodiversiteit behouden blijft.

Impact op lokale economie (SDG 1,2,8,11,12)
In meer dan 100 bosgebieden wereldwijd vindt FSC-bosbeheer plaats door lokale gemeenschappen.
Zij oogsten hout, rubber, noten of andere voedselproducten onder de voorwaarde dat het bos in stand blijft. Op deze manier wordt de lokale economie gestimuleerd zonder dat dit ten koste gaat van vaak kwetsbare natuur.


Voorbeeld Gabon

In Gabon is de stroperij van olifanten een groot probleem, het lukt de overheid niet hier effectief tegen op te treden. Uit een studie van Wildlife Conservation Society (WCS) blijkt dat FSC-bosbeheer die rol overneemt door strenge vereisten op het gebied van wapenbezit en toegankelijkheid van het bos. De populatie olifanten in FSC-bossen is dan ook groter dan in andere bosconcessies.


Voorbeeld India

VoorbeeldIndia (© FSC India/ Jasvinder Sehgal)© FSC India/ Jasvinder SehgalIn de Indiase deelstaat Tripura is nog maar 20% van de bossen in goede staat, de overige bossen zijn verdwenen of beschadigd door ‘slash and burn‘ landbouw. Om de inheemse bevolking een alternatieve, meer duurzame inkomstenbron te geven is de staatsoverheid overgegaan tot FSC-certificering van de bossen. Families krijgen de mogelijkheid een vastgesteld aantal rubberbomen in het bos te exploiteren. Het geoogste latex wordt door de overheid voor een eerlijke prijs gekocht en als FSC-rubber op de markt gebracht. Inmiddels zijn meer dan 1200 families aangesloten bij het initiatief. Bij hen is er niet meer de behoefte het bos te kappen en om te zetten in landbouwgebied. Voor hen heeft het bos zelf economische waarde gekregen. Het bos moet blijven.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222