Ecosystem Services


PES (© WWF 2018. Living Planet Report)© WWF 2018. Living Planet Report‘Bossen zijn de onbezongen helden van de klimaatverandering’
~ Deborah Lawrence, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Virginia.


Ecosysteem diensten bieden mogelijkheden voor boseigenaren en bedrijven, lees hieronder meer.


Voor boseigenaren

Voor bedrijven


Wat zijn Ecosystem Services?
FSC-bossen leveren veel meer diensten dan alleen duurzaam geproduceerd hout. Ze leveren bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit, opslag van CO2, de toevoer en bescherming van waterwegen, het verstevigen en behouden van de bodem en ze bieden mogelijkheden voor ecotoerisme. Op het plaatje hierboven zie je de verschillende diensten die ecosystemen leveren.

Payments for Ecosystem Services (PES) zijn betalingen voor ecosysteemdiensten door gebruikers van die diensten. Denk hierbij aan bedrijven die CO2 uitstoten en een manier zoeken om dit te compenseren, of toeristen die genieten van een dag wandelen in een tropisch bos en hiervoor een bijdrage betalen.

Waarom is dit belangrijk?
Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om hun ecologische footprint te verminderen of te verduurzamen. Het investeren in ecosysteemdiensten is dan een goede mogelijkheid. Boseigenaren zorgen voor het onderhoud van deze ecosysteemdiensten, vaak zonder dat ze hiervoor worden gecompenseerd. Het resultaat is dat veel ecosysteemdiensten onder druk staan wanneer boseigenaren hiervoor te weinig budget of mogelijkheid hebben, of wanneer bedrijven door hun productieproces het ecosysteem schade aanbrengen.

Door mogelijkheden te bieden voor betalingen voor ecosysteemdiensten, wordt aan de ene kant gezorgd voor het behoud van de rijke variatie aan diensten van bossen, die steeds belangrijker zijn in een tijd van klimaatverandering, en aan de andere kant krijgen bedrijven en consumenten de kans om te compenseren voor hun negatieve impact. Op deze manier bouwen we aan een duurzame wereld.

ES en FSC
Om boseigenaren en bedrijven te helpen ecosystemen te onderhouden en ervan gebruik te maken, heeft FSC een eigen ecosysteemdiensten-procedure ontwikkeld, de FSC-PRO-30-006 V1-0 (Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tools). Twee belangrijke tools die hiermee worden aangeboden, zijn on-product claims en sponsorship mogelijkheden.

Claims on-product
FSC kijkt samen met haar partners naar mogelijkheden om ecosysteemdiensten mee te verkopen bij bestaande FSC-producten, bijvoorbeeld bij hout wat nu al C02 opslaat, maar hiervoor nog niet extra gewaardeerd wordt. Dit noemen we Ecosystem Services (ES) claims on-product. Met behulp van de FSC Ecosystem Services Procedure kunnen boseigenaren hun impact op het betreffende ecosysteem in kaart brengen en laten verifiëren. Als beloning hiervoor kunnen ze de FSC ES claim(s) gebruiken op producten, waardoor de meerwaarde van een product beter inzichtelijk is. Lees hier meer over de FSC ES claims en hoe het werkt.

Sponsorship mogelijkheden
FSC ES claims bieden bedrijven ook de mogelijkheid te investeren in een meetbare positieve impact op het klimaat en de ecosystemen van bossen. FSC-gecertificeerde bossen in Nederland, Europa of zelfs wereldwijd, worden hierbij in contact gebracht met bedrijven die een verschil willen maken. Bedrijven doen dit steeds vaker als antwoord op een toenemende vraag van consumenten, als onderdeel van hun CSR-programma of als onderdeel van de organisatie’s missie. Ook doen ze dit om geverifieerde uitkomsten voor sustainability reporting te kunnen presenteren, om te laten zien dat ze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN of om risico’s op het gebied van duurzaamheid, zoals het verzakken van de bodem door teveel boskappen, te voorkomen.

Verdere mogelijkheden bij FSC op het gebied van ecosysteemdiensten zijn momenteel in ontwikkeling. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte. Bent u geïnteresseerd om te investeren in ecosysteemdiensten van FSC-bossen? Of wilt u de mogelijkheden verkennen voor het verkopen van ES claims bij huidige hout-producten?
Neem dan contact op met ons via info at fsc point nl.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222