Circulair

Materialen hergebruiken is een goede manier om schaarse grondstoffen uit te bannen. Nog beter is om in de ontwerpfase grondstoffen te kiezen die hernieuwbaar, hergroeibaar zijn.
Daarom verdienen biobased materialen zo’n belangrijke rol binnen
het circulaire denken. Hout voorop. En nu de praktijk nog.


Circulair bouwen in beleid
In de praktijk wordt de rol van hout als bouwmateriaal binnen de circulaire economie niet altijd op waarde geschat. Dat is in het beleid anders: op alle niveaus wordt erkend en uitgesproken dat een omslag nodig is van traditionele (bouw-)materialen naar hout en andere biobased producten:

“Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden waar mogelijk fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.”
(uit: Grondstoffenakkoord, januari 2017).

Voor het actieplan MVI kan als concrete doelstelling voor biobased inkopen gedacht worden aan:
- het streven naar een percentage biobased inkoop van 10/20/30/x %;
- het opnemen van biobased als minimumeis in categorieplan als dit markttechnisch haalbaar en financieel gezien redelijk is.
(uit: ‘Handreiking Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020’, 8 december 2016)


Bouwagenda“De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).”
(uit: Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’, op 14 september 2016 aangeboden aan de Kamer)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222