Besluitvorming bij FSC

Over het afwegen van belangen

Hoe waarborgt FSC duurzaam bosbeheer?
Wij vinden het van fundamenteel belang dat bij verantwoord bosbeheer rekening wordt gehouden met alle relevante belangen: economisch, sociaal en ecologisch. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om traditionele rechten van inheemse volkeren, het behouden van biodiversiteit, maar ook om de economische realiteit van bosbeheerders. Om effectief rekening te kunnen houden met die drie belangen, geven we ze een gelijkwaardige stem in de besluitvorming. We hebben daartoe een zogeheten driekamerstructuur ontworpen met een economische, sociale en ecologische kamer. Bij besluitvorming moeten alle drie de kamers (belangen) instemmen met een besluit.

FSC International: General Assembly en Board of Directors
Het hoogste besluitvormende orgaan van FSC is de General Assembly (de Algemene Ledenvergadering). Hier bepalen de leden van FSC International gezamenlijk de koers van FSC voor de komende jaren. Besluiten kunnen alleen genomen worden wanneer alle drie de kamers instemmen. De General Assembly komt eens in de drie jaar bijeen.

Uit de leden van FSC International wordt de Board of Directors gekozen. De leden van de verschillende kamers kiezen hun eigen vertegenwoordigers voor de Board.

ISEAL
Als FSC willen wij continu blijven leren en onszelf verbeteren. Daarom zijn wij lid van ISEAL. Dit betekent dat onze standaarden moeten blijven voldoen aan strikte regels (klik hier voor hun Credibility Principles). Op deze manier waarborgt ISEAL dat duurzaamheidsclaims worden ondersteund door sterke, transparante systemen.

Meer weten over onze organisatiestructuur? Deze pagina van FSC International legt het u uitgebreid uit.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222