Tropisch Hout: Q&A

Er bestaan veel misvattingen omtrent het gebruik van duurzaam geproduceerd tropisch hout. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

© FSC ACOm bossen te beschermen kunnen we deze toch beter met rust laten? Geen hout en papier meer gebruiken, hek eromheen en klaar!
Door bossen te gebruiken volgens de regels van FSC kunnen we juist bossen beschermen. Door te vragen naar FSC-hout en papier krijgen FSC-bossen economische waarde, waardoor de beheerder er goed mee omgaat. Het bos wordt dan niet gekapt om plaats te maken voor bijvoorbeeld soja- of palmolieplantages. Het is dus juist goed om het bos en haar producten verantwoord te gebruiken. Dat gaat niet wanneer er een hek omheen staat. Door voor FSC te kiezen kunnen we eeuwig van dit mooie materiaal blijven genieten. Bovendien beschermen we daarmee het belang van de mensen en dieren die van dat bos afhankelijk zijn.

En al die mensen die in het bos leven dan? Moeten die weg wanneer er geoogst wordt?
Miljoenen mensen wereldwijd werken of leven in het bos en zijn van dat bos afhankelijk. Wij vinden dat je bij verantwoord bosbeheer veel rekening moet houden met deze mensen. Dit vormt dan ook een belangrijke basis van FSC-bosbeheer. De lokale bevolking wordt altijd betrokken bij het opstellen van het oogstplan. Voordat er in een bos hout geoogst wordt, is duidelijk van wie de grond is en wie het mag gebruiken. Dit wordt wettelijk vastgelegd. Ook de traditionele rechten van de bewoners dienen te worden gerespecteerd. Heilige bomen, begraafplaatsen en andere traditionele plekken worden in kaart gebracht voordat er wordt geoogst. Zo is voor iedereen helder wat beschermd moet worden. De lokale bevolking kan gewoon in het bos blijven leven en haar tradities in ere houden, terwijl er tegelijkertijd economische waarde aan het bos gegeven wordt.

Worden de bomen die belangrijk zijn voor dieren ook geoogst?
Bij FSC-bosbeheer worden alleen die bomen geoogst die door het bos en haar bewoners gemist kunnen worden. Daar horen ook de dieren bij! Voordat er bomen in een FSC-bos geoogst worden, moet daarvoor een plan zijn opgesteld. Om te zorgen dat de oogst niet ten koste gaat van de biodiversiteit is een goede inventarisatie van het gebied noodzakelijk. Soms gebeurt dit met de hulp van organisaties als het Wereld Natuur Fonds of Greenpeace. Tijdens de inventarisatie worden de verschillende boomsoorten, maar ook de diersoorten en hun leefgebieden in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens weet de bosbeheerder welke bomen hij kan oogsten zonder het leefgebied van dieren, zoals gorilla’s en orang-oetans te beschadigen. In veel FSC-bossen is zelfs een gebied aanwezig waarin helemaal geen hout geoogst wordt. Dit zijn gebieden met een hoge natuurbeschermingswaarde (zogenaamde High Conservation Value Forests).

Kunnen we niet beter inlands hout gebruiken in plaats van tropisch hout?
Het is prima om inlands hout te gebruiken, want hout is sowieso een prima bouwproduct! Maar vergis je niet in het belang van het gebruik van tropisch FSC-hout. Door FSC-hout uit de tropen te gebruiken geef je economische waarde aan duurzaam bosbeheer daar, en dat is hard nodig. In veel van deze landen wordt veel geld verdiend door het bos helemaal weg te kappen en in plaats daarvan te kiezen voor mijnbouw of palmolieplantages. Dat moeten we zien te voorkomen. Vragen om tropisch FSC-hout hier geeft de mensen in de tropen de prikkel om bossen duurzaam te beheren. Er is immers geld te verdienen met goed bosbeheer!

Het hout moet wel naar hier gebracht worden, dat is toch ook niet goed voor het milieu?
Het tropisch hout moet inderdaad nog wel naar Nederland worden gebracht. Maar wanneer je kijkt naar het effect op het milieu is dat niet zo groot als menigeen denkt. Je moet niet vergeten dat de zeeschepen waarin het hout vervoerd wordt gigantisch groot zijn. Er passen meer dan 10.000 zeecontainers op een schip. Vervoer per schip is daardoor veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld per vrachtauto. De uitstoot door het vervoer van een boomstam van de haven van Douala in Kameroen naar Rotterdam bedraagt ongeveer 0,8 ton CO2. Als je dan beseft dat een boom tijdens zijn groei zo’n 7 ton CO2 uit de lucht haalt is de CO2-uitstoot door het vervoer relatief klein.

Tropisch FSC-hout zal dan vast en zeker duurder zijn!
Tja, daar heb je een puntje. Maar is het niet logisch dat je iets meer betaalt voor een product waarvoor geen kaalkap heeft plaatsgevonden, geen dieren en mensen uit hun leefgebied verdreven zijn en de werknemers een eerlijk loon krijgen? Een gestolen fiets is nu eenmaal ook goedkoper dan een fiets uit de winkel. Door voor FSC te kiezen draag je direct bij aan behoud van bossen en een beter leven voor mens en dier. En ja, dat kost in sommige gevallen ietsje meer.

Ok, dus door FSC te kiezen help ik bossen te beschermen. Op welke manieren kan ik dat doen?
Ga je bouwen of verbouwen? Kies dan voor duurzaam bouwmateriaal: FSC-hout. Vraag je aannemer of timmerfabriek of ze gecertificeerd zijn en laat ze via de factuur bewijzen dat je daadwerkelijk FSC hebt gekocht. Ga je zelf klussen? Kies dan voor de FSC-producten in het schap van je bouwmarkt of tuincentrum. Op je werk heb je vast ook wel eens te maken met het gebruik van hout en zeker van papier. Kijk of het FSC is en breng het anders eens ter sprake. Grootverbruikers van tropisch hout zijn overheden, zoals gemeenten, waterschappen en de provincie, maar ook woningcorporaties en projectontwikkelaars gebruiken veel hout. Vraag hen eens of ze eigenlijk wel FSC-hout gebruiken.

Kunnen we in plaats van hout niet beter andere materialen toepassen?
Wist je dat de schade aan het milieu bij het gebruik van houtproducten veel lager is dan bij andere materialen, zoals metaal en kunststof? Voor deze materialen zijn veel grondstoffen nodig om het te maken in een fabriek, en die stoot ook nog eens schadelijke stoffen uit. De fabriek voor hout is het bos! Deze fabriek legt juist CO2 vast in plaats van het uit te stoten en dat is heel erg goed voor het klimaat.


Staat je vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op via info at fsc point nl of 030-276 7220!


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222