Intentieverklaring Retail

Kijkend naar het houtverbruik in Nederland wordt snel duidelijk dat het grootste deel hiervan gebruikt wordt in de bouw- en retailsector (naar schatting samen goed voor 45%). Deze sectoren spelen dus een cruciale rol in het mainstream maken van FSC.


Intentieverklaring retail
Bedrijven in de retailsector (en met name bouwmarkten) zijn vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling van FSC in Nederland betrokken. In 2013 hebben we met grote partijen in de retailsector een Intentieverklaring Retail afgesloten om duurzaam hout definitief mainstream te maken. Doel is dat de bedrijven 100% gecertificeerd duurzaam hout gaan inkopen in 2015.

Betrokken bij de intentieverklaring zijn NGO’s (Wereld Natuur Fonds), overheid (vertegenwoordigd door IDH) en bedrijfsleven: Praxis, Hornbach, Ranzijn, Kwantum, Gamma, Karwei, Multimate, Hubo, Doeland, Ikea, Tuinland en Leen Bakker. De intentieverklaring heeft een resultaatgerichte aanpak.

Metingen gecertificeerd hout
Een belangrijk en innovatief element van de afspraken is dat de bedrijven inzicht geven in het aandeel gecertificeerd en niet-gecertificeerd hout in de diverse productgroepen. Door deze meting een aantal jaren op rij te herhalen wordt de effectiviteit van de inspanningen van de bedrijven zichtbaar. De metingen worden beoordeeld door een accountant (PwC). Op basis van de meting worden jaarafspraken gemaakt met de bedrijven. Wij bieden ondersteuning door bedrijfsoverstijgende zaken aan te pakken, bijvoorbeeld wanneer het aanbod van FSC-gecertificeerd hout voor een bepaalde productgroep achterblijft.

We werken intussen ook aan de uitbreiding van de intentieverklaring en zijn in overleg met tuincentra, internetaanbieders en warenhuizen.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222