Bestek en controle

Het is bij het gebruik van duurzaam hout belangrijk om in bestekken / contracten goed vast te leggen:
- dat sprake is van een hoog niveau van bosbeheer;
- hoe gecontroleerd wordt dat duurzaam hout daadwerkelijk wordt toegepast.

Het bestek is de basis om beide aspecten goed te regelen. In de download 'Voorbeeldpassages bestekteksten duurzaam hout' onderaan de pagina een drietal tekstpassages die in de bestekken kunnen worden opgenomen. Hieronder een korte toelichting bij de passages.

1. Waarborgen hoog niveau van bosbeheer: FSC of gelijkwaardig
Het volgen van de FSC-standaard is volgens WNF en andere milieu- en ontwikkelingsorganisaties de beste manier om bossen verantwoord te beheren. Deze standaard kent als basis een driekamerstructuur conform de people-planet-profit filosofie. Enkel een verwijzing in het bestek naar deze kenmerken (specificaties) van FSC bosbeheer is echter te vaag. Het beste is om in het bestek zelf (of de bijlage) die kenmerken te benoemen. Het is vervolgens aan de opdrachtnemer om te bewijzen dat het geleverde hout afkomstig is uit een bos dat beheerd wordt volgens de genoemde kenmerken. Dat kan dus in ieder geval door FSC-gecertificeerde producten te leveren. Nog een tip voor de bestekschrijver: het is aan te bevelen niet naar een specifieke houtsoort te verwijzen, maar naar de gewenste prestatie. Dit geeft de leverancier de mogelijkheid minder bekende, maar minstens zo goede, soorten te leveren. Dit heeft een gunstig effect op levertijden en prijzen, maar ook op het bosbeheer zelf. Zie ook ons minder bekende houtsoorten-project (LKTS).

2. Keuze van leverancier
Alleen leveranciers met een FSC-certificering kunnen aantoonbaar FSC-gecertificeerde producten leveren. Een onafhankelijk certificeerder controleert m.b.v. de aan- en verkoopfacturen of geleverd gecertificeerd product ook als zodanig is ingekocht. Via de internationale database info.fsc.org kan een opdrachtgever controleren of een bedrijf gecertificeerd is.
Er is ook de mogelijkheid van projectcertificering, met een apart controlesysteem voor het betreffende project. Nadeel is dat projectcertificering maar op één project toepasbaar is terwijl de kosten vergelijkbaar zijn met een CoC-bedrijfscertificering.

3. Bewijs van levering: factuur door gecertificeerde leverancier
Een gecertificeerde leverancier toont middels de factuur aan dat hij duurzaam hout geleverd heeft. Op de factuur (of in de bijlage bij de factuur) specificeert hij de levering. Controleert de opdrachtgever deze factuur, dan heeft hij voldaan aan zijn ambitie om hout duurzaam in te kopen. De opdrachtgever kan ook eerder, al gedurende het project, controleren of de levering goed loopt. Ook op pak- of leverbonnen moet de leverancier namelijk specificeren welke FSC-producten geleverd worden.

NB. Borging van de toepassing van duurzaam geproduceerd hout vindt niet plaats in het bestek. Die vindt plaats als conform het bestek wordt gehandeld.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222