Bestek en controle

Het is bij het gebruik van duurzaam hout belangrijk om in bestekken/contracten goed vast te leggen:
- dat sprake is van een hoog niveau van bosbeheer;
- hoe gecontroleerd wordt dat duurzaam hout daadwerkelijk wordt toegepast.

Het bestek is de basis om beide aspecten goed te regelen. Daarom zijn in de bijlage (zie 'Voorbeeldpassages bestekteksten duurzaam hout' onderin) een drietal tekstpassages opgenomen die in de bestekken kunnen worden opgenomen. Hieronder een korte toelichting bij de passages.

1. Waarborgen hoog niveau van bosbeheer
Het volgen van de FSC-standaard is volgens WNF en andere milieu- en ontwikkelingsorganisaties de beste manier om bossen verantwoord te beheren. Deze standaard kent als basis een driekamerstructuur conform de people-planet-profit filosofie. Enkel een verwijzing in het bestek naar deze kenmerken (specificaties) van FSC bosbeheer is echter te vaag. Het beste is om in het bestek zelf (of de bijlage) die kenmerken te benoemen. Het is vervolgens aan de opdrachtnemer om te bewijzen dat het geleverde hout afkomstig is uit een bos dat beheerd wordt volgens de genoemde kenmerken. Dat kan dus in ieder geval door FSC-producten te leveren. Nog een tip voor de besteksbeschrijving: het is aan te bevelen niet naar een specifieke houtsoort te verwijzen, maar naar de gewenste prestatie. Dit geeft de leverancier de mogelijkheid minder bekende, maar minstens zo goede soorten te leveren. Dit heeft een gunstig effect op levertijden en prijzen, maar ook op het bosbeheer zelf. Zie ook ons minder bekende houtsoorten-project (LKTS).

2. Keuze van leverancier die mag leveren
Alleen leveranciers met een Chain-of-Custody (CoC) certificering kunnen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout leveren. Zij worden er namelijk door een onafhankelijke certificeerder op gecontroleerd dat geleverd gecertificeerd hout ook als zodanig is ingekocht. Via de internationale database info.fsc.org kan worden gecontroleerd of een bedrijf gecertificeerd is. Er is ook de mogelijkheid van projectcertificering, met voor het specifieke project een apart controlesysteem. Nadeel is dat de kosten vergelijkbaar zijn met CoC-certificering, maar deze certificering maar op één project toepasbaar is.

3. Bewijs van levering: factuur door gecertificeerde leverancier
Een gecertificeerde aannemer toont middels de factuur aan dat hij duurzaam hout geleverd heeft. Op de factuur (of in de bijlage bij de factuur) specificeert hij de levering. Werkt een opdrachtgever met een gecertificeerde leverancier en controleert hij de factuur dan heeft hij voldaan aan zijn ambitie om hout duurzaam in te kopen. Als de opdrachtgever dat wil kan hij ook eerder, al gedurende het project controleren of de levering goed loopt. Ook op pak-leverbonnen moet namelijk gespecificeerd zijn welke FSC-producten geleverd worden.

NB. Borging van de toepassing van duurzaam geproduceerd hout vindt niet plaats in het bestek. Die vindt plaats als conform het bestek wordt gehandeld.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222