Milieuwinst duurzaam tropisch hout

LCA-studie damwanden

Milieu-impact materialen vergeleken
Wij voerden de studie uit in samenwerking met de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen/Centrum Hout en EY. De milieu-impact van het gebruik van verschillende gecertificeerde tropisch houtsoorten voor damwanden is doorgerekend. Ook is een verkennende studie gedaan naar de milieueffecten van andere materialen voor damwanden staal en kunststof, inclusief de gerecyclede variant.

Resultaten
Niet zo verrassend is de conclusie dat hout, mits uit goed beheerde bossen, het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal is voor damwanden. Wat wel opvallend is zijn de grote verschillen in milieu-impact. Vergeleken met de houtsoort Azobé heeft toepassing van gerecycled kunststof een negatieve milieu-impact die minstens vier keer zo hoog ligt. Een stalen damwand veroorzaakt de meeste milieuschade, tot 140 keer zoveel als een damwand van gecertificeerd hout.

Grootste milieuschade in productiefase
Dat hout zoveel gunstiger scoort dan (recycle-)kunststof of staal komt omdat het veel energie kost om laatstgenoemde stoffen te fabriceren. Terwijl hout vanzelf groeit, en daarbij zelfs CO2 opneemt. De conclusie van het damwandenonderzoek vertoont dan ook gelijkenis met die van een LCA-studie uit 2013, gericht op fietsbruggen (BECO, in opdracht van RvO). Ook daar bleek het verschil tussen duurzaam hout en in dat geval beton, staal en composiet groot door het verschil in de wijze van productie.

Meer informatie over de studie? Neem contact op met Arjan Alkema (adjunct-directeur a.alkema at fsc point nl) of Mark Kemna (netwerkmanager opdrachtgevers, m.kemna at fsc point nl) via email of 030-2767220

Materiaalstudie: Infographic


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222