Onderzoek GWW-projecten

Het bos verdient beter!

FSC Nederland onderzocht in 2015 honderd projecten in de grond-, weg- en waterbouw om na te gaan hoe het staat met de ambitie van de Nederlandse overheid om 100% duurzaam in te kopen. Conclusie: Het bos verdient beter! De meerwaarde van de toepassing van duurzaam tropisch hout wordt nog onvoldoende onderkend. In GWW-projecten krijgen milieueffecten weinig aandacht en worden vaak milieuonvriendelijke materialen toegepast in plaats van hout.

In de lca-studie damwanden uit 2016 wordt duidelijk hoe groot die verschillen in milieu-impact van materialen kunnen zijn.

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat controle een blijvend aandachtspunt is: er wordt nog te vaak gewerkt met niet-gecertificeerde aannemers. Zij kunnen de herkomst van het toegepaste hout niet aantonen en dus ook geen FSC-product leveren. Niet goed voor het bos, bovendien frustrerend voor aannemers die wel in certificering hebben geïnvesteerd.

Het rapport kunt u hieronder downloaden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222