FSC per sector

Leren borgen

Leren hoe u in 3 stappen toepassing van FSC-hout in uw bouwprojecten kunt borgen?

read more …

6 redenen om FSC Partner te worden

Waarom zou u partner moeten worden van FSC Nederland? Wij geven u 6 redenen

read more …

Opdrachtgevers

Binnen de categorie opdrachtgevers vallen organisaties die FSC-gecertificeerd hout toepassen in projecten. We beschouwen gemeenten, waterschappen en woningcorporaties als de belangrijkste partijen.


Wat kunnen opdrachtgevers doen?

1. Duurzaam inkopen van hout echt in praktijk brengen
De meest effectieve stap die opdrachtgevers kunnen zetten bij de toepassing van hout is uitsluitend te werken met daarvoor gecertificeerde aannemers, omdat:

• alleen FSC-gecertificeerde aannemers daadwerkelijk kunnen aantonen dat FSC-hout wordt toegepast in bouwprojecten, dus conform bestek gewerkt wordt (!);
• het de controle op het toepassen van FSC-hout (monitoring) niet alleen mogelijk maar ook makkelijk maakt! Op info.fsc.org kunt u eenvoudig controleren of de aannemer waarmee u werkt een FSC-certificaat heeft. Ook onze digitale kaart is een handig hulpmiddel om te zien welke aannemers in uw regio aantoonbaar FSC kunnen leveren.

2. Partner worden van FSC Nederland
Opdrachtgevers kunnen partner worden van FSC Nederland. Partnerschap heeft een aantal voordelen. De partner krijgt van ons inhoudelijk advies over de toepassing van duurzame hout- en papierproducten. Bijvoorbeeld hoe de controle goed te regelen, of als er vragen rijzen over de leverbaarheid of prijzen van FSC-hout. Waar stappen worden gezet en resultaten worden geboekt zijn er veel mogelijkheden hier samen met ons over te communiceren, zowel intern als extern.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222