Marketlinks tropisch hout

 (© FSC A.C.)© FSC A.C.Het Tropical Timber Programma van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) bestaat uit drie programma's in de drie belangrijkste gebieden voor tropisch bos. De programma's zijn erop gericht om boseigenaren in de tropen te helpen bij het proces van FSC-certificering en om de handel in FSC-gecertificeerd hout te stimuleren.

FSC Nederland speelt een rol bij het leggen van marketlinks tussen deelnemers aan deze programma's en partijen in Nederland. Zo krijgen Nederlandse partijen beter toegang tot het FSC-hout dat afkomstig is uit deze gebieden en zijn de programmadeelnemers geholpen aan een afzetmarkt. Voor meer informatie over marketlinks kunt u contact opnemen met Ben Romein (b.romein@fsc.nl).


The Amazon Alternative
The Amazon Alternative (TAA) wil in de Amazone de toekomst van het bos en de mensen en dieren die ervan afhankelijk zijn veilig stellen door:

  • Meer FSC-gecertificeerd bos in Brazilië, Bolivia en Peru: 4 miljoen hectare meer gecertificeerd in 2013 t.o.v. 2009
  • Bevorderen van handel in FSC-gecertificeerd hout uit Amazonebos; door vergroten van de verkoop van dit hout op de lokale, Nederlandse en Europese markt
  • Voortdurende ‘multistakeholder' samenwerking tussen bedrijven, Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's) en overheden, door versterking van de Nationale Kantoren van FSC in de Amazonelanden

The Borneo Initiative
The Borneo Initiative wil ervoor zorgen dat de unieke natuur van Borneo behouden blijft en dat er op een verantwoorde manier gebruik wordt gemaakt van bossen. En dat het verdwijnen van bossen gestopt kan worden. The Borneo Initiative (TBI) doet dat door:

  • Meer FSC-gecertificeerd bos in Borneo: 4 miljoen hectare erbij in 2013 t.o.v. 2009
  • Bevorderen van handel in hout uit FSC-bos; in Nederland moet jaarlijks 75.000 m3 extra FSC-hout uit Indonesië op de markt worden gezet

Congo Basin Program
Congo Basin Program (CBP) wil een bijdrage leveren aan verantwoord bosbeheer door:

  • Meer FSC-gecertificeerd bos in het Kongobekken (Gabon, Kameroen, Republiek Kongo en Democratische Republiek Kongo): 4 miljoen hectare meer gecertificeerd in 2015
  • Verbetering in sociale en ecologische aspecten bij reeds FSC-gecertificeerde concessies
  • Toename van 25% in de lokale verwerking bij 5 bedrijven
  • Opzet van 5 (semi-)commerciële partnerschappen tussen bosbeherende lokale gemeenschappen of kleine producenten en houtbedrijven
  • De diverse factoren rond FSC-certificering verbeteren (bijv. ondersteuning bij ontwikkeling regionale/nationale standaarden)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222