Lesser Known Timber Species

Onbekende houtsoorten: dit onderwerp staat al lang op de agenda van FSC Nederland. Het gebruik van een grotere diversiteit in houtsoorten is essentieel voor verantwoord bosbeheer. Eenzijdige oogst verstoort het bossysteem en dat is in de FSC-standaard niet toegestaan. Gebruik van meerdere houtsoorten is een belangrijke voorwaarde om de aanvoer van kwalitatief goed tropisch hout te garanderen en FSC-bosbeheer rendabel te maken.

Focus
Hoewel het een breed onderwerp is en ook regio’s als de Amazone en Zuid Oost Azië veel soorten te bieden hebben, richt onze aandacht zich momenteel op de bossen van Centraal Afrika, het Congo Bekken. Na een periode waarin een aantal FSC-bosbeheerders het moeilijk hadden in deze regio zien we nu een fors herstel. Met name in Gabon neemt het volume FSC-gecertificeerd bos snel toe. In buurland Republiek Congo zijn ook positieve ontwikkelingen te zien. Het hout uit deze verantwoord beheerde bossen moet nog wel zijn weg vinden naar de Europese markten. Dan wordt FSC-bosbeheer immers rendabel, en kunnen deze bossen beschermd worden voor de toekomst.

FSC Congo Basin Community
FSC Nederland is samen met FSC Congo Basin de initiatiefnemer van de werkgroep LKTS Congo Basin (LKTSCB). Zeven belangrijke Europese landen zijn hierin vertegenwoordigd, meestal door middel van een in het land leidende houtimporteur. Nederland wordt vertegenwoordigd door Hotim en Wijma. De werkgroep selecteert houtsoorten die geschikt zijn voor de markt. Door een gezamenlijke benadering ontstaat de mogelijkheid om een minder bekende houtsoort in de zeven landen tegelijk te introduceren. Zes houtsoorten zijn al onderbouwd met factsheets en folders. Door ons rechtstreekse contact met FSC-bosbeheerders in de Congo Bekken regio zijn wij in staat om data te verzamelen die inzicht geven in de korte en middellange termijn beschikbaarheid van een houtsoort. Door alle informatie aan elkaar te koppelen ontstaat er een helder beeld met betrekking tot technische eigenschappen en commerciële mogelijkheden.

Hieronder zijn de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden en informatie over de waarde van FSC-gecertificeerd tropisch hout te vinden.

Wil je meer weten, of heb je vragen? Neem dan contact op met Ben Romein via b.romein at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222