Forest50 2019

Vijfde editie FSC Forest 50

Ook benieuwd of de grootste bouwbedrijven duurzaam hout toepassen en of informatie daarover voor iedereen is in te zien? De Forest50 van FSC Nederland rangschikt in samenwerking met Cobouw de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op deze aspecten, dit jaar alweer voor de vijfde keer. Dankzij de Forest50 kunnen opdrachtgevers kiezen voor die bouwbedrijven die aantoonbaar goed presteren m.b.t. inkoop en toepassing van duurzaam hout.

Met deze ranking willen wij een impuls geven aan meer transparantie over het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. We zien en ondervinden steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De toepassing van duurzaam hout is één van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken en zo daarom allang de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.

Slokker Bouwgroep winnaar FSC® Forest50 2019

Utrecht, 19 september 2019 - Bijna 100% van het hout dat Slokker Bouwgroep (onderdeel van de Slokker Groep) inkoopt betreft gecertificeerd hout, dus is aantoonbaar afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Slokker is daarmee opnieuw de winnaar van de FSC Forest50 Ranking. De Forest50, opgesteld door FSC Nederland en gebaseerd op de Cobouw50, rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op criteria voor toepassing van duurzaam hout en de communicatie over duurzaam bosbeheer. Achter Slokker zijn Heijmans en de Koninklijke BAM groep terug in de top drie. Bouwgroep Dijkstra Draisma is met een vijfde plaats het meest verbetert ten opzichte van vorig jaar en wint daarmee de aanmoedigingsprijs. Het is inmiddels alweer de vijfde keer dat FSC Nederland de Forest50 publiceert.

Terechte winnaar

Slokker onderscheidt zich niet alleen door vrijwel uitsluitend duurzaam hout in te kopen, maar ook en vooral door de toepassing van minder bekende (tropische) houtsoorten in projecten. En doordat het bedrijf zich actief uitspreekt over houten kozijnen in standaardwoningen. Ook spreekt Slokker zich actief uit voor een groter aandeel biobased producten binnen het bouwproces. Toepassing van minder bekende houtsoorten is een belangrijke maatregel om duurzaam bosbeheer in de tropen te ondersteunen.

Klimaatwinst én circulair
De toepassing van duurzaam hout is en blijft één van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO2-uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek.

Reactie FSC
Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Het feit dat Slokker de eerste plaats heeft weten te prolongeren zegt veel over de toewijding van de Slokker Groep voor een verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Hout is als basis materiaal circulair, klimaatvriendelijk en perfect voor toekomstbestendig bouwen. Slokker heeft dat helemaal begrepen. We zien het terug in de projecten, maar ook in de communicatie naar buiten. Slokker is daarmee wederom de terechte winnaar van de FSC Forest50.”

Reactie Slokker
Erna Snelder, KAM functionaris van Slokker: “Ik ben enorm trots, zeker ook vanuit mijn functie als KAM functionaris, dat we de eerste plaats in de Forest50 Ranking hebben kunnen vasthouden. Opdrachtgevers, collega’s, leveranciers en onderaannemers dank ik voor de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben genomen! Samen tonen wij aan dat je door het stellen van heldere doelen, toewijding en samenwerking in de keten, écht verschil kunt maken. Laten we samen streven naar duurzaam beheerde bossen wereldwijd, zodat deze structureel beschermd en behouden worden voor toekomstige generaties.”

Criteria FSC Forest50
In de Forest50 ranking kunnen bouwbedrijven in totaal 130 punten verdienen. De bonuspunten kunnen verdiend worden met het toepassen van (uitsluitend) houten kozijnen in standaardwoningen. Andere belangrijke criteria zijn het meten van het totaal toegepaste volume duurzaam hout en de CO2 opslag in dit hout, het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten en de communicatie over de kwaliteiten van duurzaam hout binnen biobased- en gezond bouwen.

Categorieën
De 50 grootste bouwbedrijven in Nederland konden punten verdienen in zeven verschillende categorieën, te weten:

• Deelnemer Bouw & Hout Convenant
• FSC en/of PEFC -certificering
• Transparantie over percentage ingekocht duurzaam hout
• Online communicatie over totaal volume toegepaste duurzame hout en CO2 opslag in dit hout
• Toepassing van minder bekende tropische FSC-houtsoorten in afgelopen 2 jaar
• Communicatie over duurzaam hout als biobased materiaal in projecten
• Doelstelling verkleinen van CO2-voetafdruk door inkoop duurzaam hout
• Toepassing van houten kozijnen in standaard woning

De gehele ranking vindt u onderaan als pdf-bestand. Daarnaast vindt u ook de beoordelingscriteria en de ranking van vorig jaar.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222