Certificeerders

FSC-certificering wordt niet door FSC zelf uitgevoerd, maar door onafhankelijke certificerende organisaties. Certificeerders moet formeel 'geaccrediteerd' zijn voordat ze aan de slag kunnen met FSC-certificering. Dat betekent dat ze aan een flink aantal eisen moeten voldoen (beschreven in zogenaamde accreditatie-standaards) en moeten zijn goedgekeurd door een accrediterende instantie (ASI).


Toezicht op certificeerders
Het bedrijf Accreditation Services International (ASI) voert de accreditaties uit en controleert certificeerders op de naleving van de door FSC opgestelde regels en procedures. Dit gebeurt via jaarlijkse controles (audits) op de kantoren van de certificeerders en het bijwonen van een door de certificeerder uitgevoerde audit.

Waar vind ik certificeerders, groepsmanagers, hulp bij certificering?
Download: 'Adressen FSC-certificeerders Nederland'
Hier vindt u een lijst met in Nederland actieve certificeerders.

Download: 'Adressen FSC-groepsmanagers Nederland'
Wanneer u zich wilt aansluiten bij een FSC-groep, neemt u contact op met een groepsmanager.

Download: 'Adressen FSC-consultants'
Voor hulp bij certificering kunt u contact opnemen met ons (030 2767220 of info@fsc.nl) of neemt u een consultant in de arm.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222