FSC-standaard voor Nederlands bos

Ook voor Nederland is er een FSC-standaard voor bosbeheer. Als FSC Nederland voeren wij het secretariaat voor de werkgroep die de Nederlandse FSC-standaard heeft opgesteld. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van bosbeheerders, vakbeweging en natuurorganisaties. Samen beslissen zij over de tekst van de standaard.


De beslissingen over de uiteindelijke tekst van de standaard worden genomen door de "Landentafel", een werkgroep met vertegenwoordigers van bosbeheerders, vakbeweging en natuurorganisaties. Het herzieningsproces is omvangrijk en omvat ook het raadplegen van ‘stakeholders' en het testen van de standaard in het veld. 

Groepscertificering Nederlands bos
Boseigenaren kunnen kiezen voor individuele certificering of groepscertificering. Bij groepscertificering sluit een boseigenaar zich aan bij een groep van boseigenaren waarbij de (externe) groepsmanager verantwoordelijk is voor de gezamenlijke certificering.

Groepscertificering onderscheidt zich van individuele certificering door:

  • Lagere kosten: de monitoring- en controlewerkzaamheden worden deels door de groepsorganisatie zelf uitgevoerd en hoeven niet aan derden te worden uitbesteed
  • 'Lastenverdeling': aan enkele FSC-criteria kan op groepsniveau worden voldaan in plaats van op individueel niveau; dit geldt bijvoorbeeld voor het aandeel inheemse boomsoorten en het aandeel gemengd bos.
  • Serviceverlening: de groepsmanager zorgt in het algemeen voor standaardteksten of formats voor bijvoorbeeld procedures en beheerplannen.

In Nederland heeft de Unie van Bosgroepen een groepscertificeringssysteem ontwikkeld. Nederlandse boseigenaren kunnen lid worden van deze FSC-groep. Op dit moment zijn meer dan 90 bosbedrijven bij de groep aangesloten. Voor meer informatie, zie deze pagina.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222