Een (nieuwe) FSC-standaard voor Nederlands bos

Ook voor Nederland is er een FSC-standaard voor bosbeheer. De FSC-standaard voor Nederlands bos is opgesteld door een werkgroep, waarin vertegenwoordigers van bosbeheerders, bosaannemers, vakbeweging en natuurorganisaties zitting hebben. Gezamenlijk hebben zij de nieuwe Nederlandse FSC-standaard opgesteld die zomer 2018 is goedgekeurd door FSC International. FSC-gecertificeerde boseigenaren moeten voor 1 juni 2020 aan de nieuwe eisen voldoen.


Ambitie
FSC wil meerwaarde bieden en is er dus niet op uit om simpelweg het bestaande beheer te certificeren. Daarom zijn er ook eisen opgesteld die bij sommige boseigenaren vragen om aangescherpt beheer. Zo behoudt het FSC-certificaat z’n maatschappelijke relevantie en vorm het een goed visitekaartje voor de boseigenaar. In de nieuwe standaard wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van tak- en tophout en de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten. Aan de andere kant zijn er geen eisen opgenomen voor onderwerpen die weliswaar belangrijk zijn, maar waarvan de ontwikkelingen onafhankelijk van FSC de goede kant op gaat (bijvoorbeeld aandeel inheemse bomen).

Administratieve lasten
In de vorige standaard werd relatief veel nadruk gelegd op administratieve controles. Om de administratieve lasten terug te dringen ligt in de nieuwe standaard de nadruk bij veldcontroles, waardoor bovendien beter beoordeeld kan worden of het beheer daadwerkelijk voldoet aan de eisen van FSC.
Voor meer informatie over de nieuwe standaard zie de factsheet onderaan deze pagina.

Groepscertificering Nederlands bos
Boseigenaren kunnen kiezen voor individuele certificering of groepscertificering. Bij groepscertificering sluit een boseigenaar zich aan bij een groep van boseigenaren waarbij de (externe) groepsmanager verantwoordelijk is voor de gezamenlijke certificering.

Groepscertificering onderscheidt zich van individuele certificering door:

  • Lagere kosten: de monitoring- en controlewerkzaamheden worden deels door de groepsorganisatie zelf uitgevoerd en hoeven niet aan derden te worden uitbesteed;
  • 'Lastenverdeling': aan enkele FSC-criteria kan op groepsniveau worden voldaan in plaats van op individueel niveau; dit geldt bijvoorbeeld voor het aandeel bos waarin bescherming van biodiversiteit centraal staat;
  • Serviceverlening: de groepsmanager zorgt in het algemeen voor standaardteksten of formats voor bijvoorbeeld procedures en beheerplannen.

In Nederland heeft de Unie van Bosgroepen een groepscertificeringssysteem ontwikkeld. Nederlandse boseigenaren kunnen lid worden van deze FSC-groep. Op dit moment zijn ca. 80 bosbedrijven bij de groep aangesloten. Voor meer informatie klik hier.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222