Wetgeving legaal hout

 (© FSC A.C.)© FSC A.C.In 2003 heeft de Europese Commissie een actieplan uitgebracht om de handel in illegaal gekapt hout aan te pakken, het zogenaamde FLEGT-actieplan. FLEGT is de afkorting voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Handhaving Boswetgeving, Toezicht en Handel).Twee wettelijke middelen die de uitvoering van FLEGT ondersteunen zijn de FLEGT-verordening en de EU-houtverordening. De EU-houtverordening (EU TR) is sinds 3 maart 2003 van kracht en stelt de handel in illegaal hout strafbaar. FSC heeft ervoor gezorgd dat de FSC-standaarden volledig 'EU TR-proof' zijn.


Wat vindt FSC van legaal hout?
Kort gezegd: legaal hout moet een opstapje zijn voor duurzaam hout.
Want: Legaliteit en duurzaamheid zijn niet hetzelfde.

In nationale wetgeving ontbreken vaak eisen voor duurzame winning van natuurlijke hulpbronnen. Duurzaam bosbeheer vereist de erkenning van de traditionele rechten van de lokale bevolking; het vereist de voortdurende betrokkenheid van verschillende belanghebbenden; en het vereist de toepassing van normen voor sociale rechten en milieubescherming zoals FSC die kent en die in veel gevallen verder gaan dan wat in wetgeving is vastgelegd.

Voor uitgebreidere informatie over de FLEGT-verordening en de EU-houtverordening in relatie tot FSC-certificering ziet u onderstaande downloads. Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222