Certificering

Vragen?

Zijn uw vragen nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!
030-2767220 of info at fsc point nl

Soorten van certificering

We bieden verschillende soorten van certificering, afhankelijk van de grootte en samenstelling van uw bedrijf.


1. Individuele certificering
Individuele certificering is de meest gangbare vorm van certificering voor enkelvoudige bedrijven (of individuele bedrijfslocaties) met meer dan 15 werknemers. Het bedrijf ontvangt een eigen FSC-certificaat met een unieke FSC-CoC-code en een unieke FSC-licentiecode. Het bedrijf wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd door de certificeerder. De kosten zijn mede afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf(sproces). Orde van grootte: € 2000 voor een zogenaamde initiële audit en € 1000 voor de jaarlijkse vervolgaudit.

FSC heeft de standaard voor Chain of Custody certificering herzien en recent goedgekeurd. De standaard FSC-STD-40-004 V3-0 is vanaf 1 april 2017 van kracht. Certificaathouders moeten vanaf 1 april 2018 aan de vereisten van deze nieuwe standaard voldoen.
De herziene standaard en de Nederlandse vertaling hiervan vindt u als download onderaan deze pagina.

Extra: Meerdere locaties mogen worden opgenomen in een individueel CoC-certificaat indien ze voldoen aan elk van de volgende criteria:
a) Eén locatie binnen de scope van het enkelvoudige CoC-certificaat:
i. Treedt op als certificaathouder;
ii. Is verantwoordelijk voor het factureren van gecertificeerde en niet-gecertificeerde materialen of producten binnen de scope van het certificaat aan externe klanten;
iii. Controleert het gebruik van het FSC-keurmerk.
Meer informatie vindt u hier in de standaard onder hoofdstuk 1.

2. Groepscertificering (voor bedrijven met maximaal 15 FTE)
Groepscertificering betekent dat een (externe) groepsmanager wordt ingeschakeld die de leden veel werk uit handen neemt en steekproefsgewijs de leden controleert.
Groepsleden krijgen dezelfde FSC-licentie- en FSC-CoC-code als de groepsmanager. De FSC-CoC-code krijgt echter een toevoeging (bijv. SCS-COC-000652-SP) wat het nummer van elk bedrijf uniek maakt. Belangrijkste voordeel van groepscertificering is de lagere kosten. Deze liggen om en nabij € 750 tot € 1250 per jaar.
Meer informatie vindt u hier in de standaard onder hoofdstuk 3.


3. Multi-sitecertificering
Voor grotere ondernemingen met meerdere vestigingen met 'overeenkomstige functies, methoden en procedures' bestaat de mogelijkheid van multi-sitecertificering. Daarbij treedt een centraal onderdeel (‘central office') van het bedrijf op als beheerder die er voor zorgt dat alle vestigingen zich aan de regels houden. De central office wordt jaarlijks door de certificeerder gecontroleerd. Daarnaast voert de certificeerder ook jaarlijkse controles (audits) uit bij een representatieve steekproef van de vestigingen. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de onderneming.
Meer informatie vindt u hier in de standaard onder hoofdstuk 2. De Nederlandse vertaling vindt u onderstaand als download.
NB: alle vestigingen kunnen zich ook individueel laten certificeren.

4. Projectcertificering: voor eenmalige certificering van bouwprojecten
Voor individuele bouwprojecten kan van projectcertificering gebruik worden gemaakt. De opdrachtgever (of het bouwbedrijf) zorgt dan dat er voor het betreffende project een eigen FSC-controlesysteem bestaat. De certificeerder controleert of aan de eisen van projectcertificering wordt voldaan.

Een nadeel van projectcertificering is dat voor ieder project afzonderlijk een certificaat moet worden aangevraagd. Individuele certificering is op de lange termijn aantrekkelijker dan projectcertificering, voor zowel bouwbedrijf als opdrachtgever. De partijen besparen met individuele (CoC)-certificering tijd en kosten.
De standaard vindt u in onderstaande download FSC-STD-40-006.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222